Podsumowanie 44. Festiwalu Folklorystycznego Limanowska Słaza

25 listopada, w niedzielę, w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Limanowej, odbyło się zakończenie 44. Festiwalu Folklorystycznego Limanowska Słaza. Komisja podkreśliła wysoki i wyrównany poziom występujących i pogratulowała każdemu nie tylko talentu, ale przede wszystkim pasji i zaangażowania w pracę jaką wykonują dla popularyzacji folkloru i ludowych tradycji.


Za nami 4 dni wypełnione muzyką, tańcem i śpiewem. Na scenie Limanowskiego Domu Kultury zaprezentowało się niespełna 800 wykonawców z całego powiatu limanowskiego. Przesłuchania trwały do późnych godzin, a zabawa nie ograniczała się do sceny, ale również tak jak to bywało w przypadku Słazy w Limanowskim Domu Kultury, tak i teraz cały budynek szkoły wypełniały muzyka i taniec.

Koncerty poprowadził niezastąpiony Marian Wójtowicz, który od lat z pasją i humorem zapowiada poszczególnych wykonawców.

Tegoroczny Festiwal był wyjątkowy ze względu na miejsce jego trwania. Z powodu przebudowy Limanowskiego Domu Kultury, organizatorzy postanowili go zorganizować w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Limanowej, gdzie obecnie znajduje się tymczasowa siedziba LDK. Dzięki życzliwości władz szkoły, z jej dyrektorem Albertem Golonką na czele, udało się sprawnie przeprowadzić wszystkie koncerty konkursowe za co organizatorzy składają podziękowania na ręce dyrektora szkoły.

Słazie jak zawsze towarzyszył kiermasz rękodzieła, na którym odwiedzający festiwal mogli zakupić obrazy, rzeźby i inne zdobione ręcznie przedmioty. Atmosferze wydarzenia sprzyjała również dekoracja budynku i sali widowiskowej, która jak zawsze przyciągała wzrok kolorami i dbałością o szczegóły. Za wykonanie jej elementów i całościowe zaprojektowanie odpowiedzialne były plastyczki Limanowskiego Domu Kultury: Wiesława Frączek i Zofia Ślezak. Okolicznościowe upominki, które były jednymi z nagród w festiwalu, przygotowały natomiast seniorki pod czujnym okiem pani Stanisławy Oleksy z pracowni robótek ręcznych działającej przy LDK.Galeria zdjęć z poszczególnych dni festiwalu na stronie: https://www.ldk.limanowa.pl/gm

Poniżej znajduje się protokół z posiedzenia komisji festiwalowej /doc./

PROTOKÓŁ

Wieloletni charakter festiwalu połączony z cyklicznymi szkoleniami instruktorów grup przyczynił się do ciągłego wzrostu poziomu merytoryczno-artystycznego prezentacji scenicznych różnych form tradycyjnej kultury ludowej. Przyznawanie w ostatnich latach wielu równorzędnych miejsc odzwierciedla faktycznie wyrównany poziom wielu występów. Obserwowany od lat wzrastający udział dzieci i młodzieży w przedstawianych programach daje nadzieję na kontynuację bogatej tradycji kulturowej ojców. W roku 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę pamiętamy o tym, że Ojczyznę wielką budują małe wspólnoty przywiązane do ojcowizny.

Doceniamy przychylność władz samorządowych Miasta Limanowej, Powiatu Limanowskiego i poszczególnych Gmin dla działalności zespołów regionalnych, a także osobisty udział wielu z nich w koncertach festiwalowych.

Dziękujemy Pani Dyrektor Magdalenie Szczygieł-Smadze i pracownikom Limanowskiego Domu Kultury za przygotowanie i sprawne przeprowadzenie Festiwalu w tymczasowej siedzibie – Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 im. św. Jana z Kęt, kierowanym przez życzliwego Limanowskiej Słazie pana dyrektora Alberta Golonkę.

Panu Marianowi Wójtowiczowi dziękujemy za sprawne prowadzenie koncertów festiwalowych oraz sympatyczne i pełne humoru informacje o występujących.

Nagrody dla laureatów 44. Festiwalu Folklorystycznego „LIMANOWSKA SŁAZA” ufundowali:
• Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
• Limanowski Dom Kultury
• Starostwo Powiatowe w Limanowej
• Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu

Wszystkie nagrodzone zespoły oprócz nagród pieniężnych otrzymują również okolicznościowe upominki.

44. Festiwal Folklorystyczny Limanowska Słaza dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Gospodarzem Festiwalu był Burmistrz Miasta Limanowa, Pan Władysław Bieda, któremu dziękujemy za wsparcie i dofinansowanie.

Organizatorem Limanowskiej SŁAZY był Limanowski Dom Kultury. Festiwal wspierali również: Starostwo Powiatowe w Limanowej oraz Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem pełnił Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: TVP 3 Kraków, radio RDN Nowy Sącz, portal Limanowa.in, Gazeta Krakowska, TV28.

Limanowski Dom Kultury dziękuje jury festiwalu: Przewodniczącej jury, etnomuzykolożce Pani Aleksandrze Szurmiak-Boguckiej, choreografce Pani Michalinie Wojtas, regionalistce Pani Jadwidze Adamczyk, etnografowi Panu Benedyktowi Kaflowi oraz dialektologowi Panu dr Arturowi Czesakowi.

Gratulujemy wszystkim artystom ludowym, którzy wzięli udział w tegorocznej Słazie!

Chcielibyśmy wspomnieć również ś.p. byłego Dyrektora LDK Pana Jerzego Obrzuta pomysłodawcę festiwalu oraz jego małżonkę Panią Stanisławę Obrzut, dzięki której Słaza przetrwała przez następne kilkanaście lat.


Do następnego roku!


źr./fot: Limanowski Dom Kultury

Tagi

GALERIA