Informacja o wynikach naboru na stanowisko animatora sportu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko animatora sportu prowadzącego zajęcia sportowo – rekreacyjne w ramach projektu „Animator - Moje Boisko ORLIK 2012”

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że w wyniku naboru kandydatów na stanowisko animatora w kompleksie sportowym „Moje boisko - Orlik 2012” zlokalizowanego przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej dokonanego na podstawie Zarządzenia Nr 201/2018 Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 13 grudnia 2018 r. wybrany został:

Pan Bartłomiej Kempny zam. Limanowa

 

Uzasadnienie wyboru:

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Pan Bartłomiej Kempny w największym stopniu spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko.

 

Tagi