„Mieszkać w LimaNowej” – umowa na budowę bloku podpisana!

Wczoraj tj. 21 lutego 2019 r. w Urzędzie Miasta Limanowa, w obecności Burmistrza Władysława Biedy, podpisano umowę na budowę bloku mieszkalnego przy ul. Fabrycznej. Umowa zawarta została pomiędzy Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z.o.o. reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Henryka Kaperę, a Wykonawcą – Piotrem Gurgulem, właścicielem Firmy Budowlanej GURGUL.
Przedmiotem zawartej umowy jest „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą przy ulicy Fabrycznej w Limanowej”. Wartość robót objętych umową wynosi 3 950 000,00. zł.

Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.W bloku powstaną 22 mieszkania. Wszystkich, którzy zainteresowani są nabyciem takiego mieszkania w ramach programu „Mieszkać w LimaNowej” zapraszamy na  stronę www.mieszkania.miasto.limanowa.pl, na której znajdują się szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w programie.

Tagi

GALERIA