„Mieszkać w LimaNowej” - podpisanie umowy na realizację programu

Dnia 21 lutego 2019 r. zawarta została umowa wykonawcza pomiędzy Miastem Limanowa reprezentowanym przez Burmistrza Władysława Biedę, a Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o. reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Henryka Kaperę.
Umowa dotyczy powierzenia do realizacji spółce miejskiej zadania Miasta Limanowa polegającego na realizacji i zarządzaniu programem „Mieszkać w LimaNowej”.

Jest to pierwszy krok przed przystąpieniem do budowy bloku mieszkalnego przy ul. Fabrycznej. W bloku powstaną 22 mieszkania. Wszystkich, którzy zainteresowani są nabyciem takiego mieszkania w ramach programu „Mieszkać w LimaNowej” już teraz zapraszamy na  stronę
www.mieszkania.miasto.limanowa.pl, na której znajdują się szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w programie.

Tagi