Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca odbyły się powiatowo-miejskie uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – jest to polskie święto państwowe poświęcone pamięci żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.


Limanowskie obchody miały rangę podniosłą, uczestniczyły w nich licznie zgromadzone delegacje władz samorządowych, instytucji i służb, a także młodzież, dzieci i mieszkańcy z terenu powiatu limanowskiego.

Uroczystości rozpoczęły się od „Marszu Pamięci” który z ulicy Fabrycznej w Limanowej-Sowlinach przeszedł na limanowski cmentarz. W przemarszu wzięli udział członkowie limanowskiego Strzelca oraz delegacje z pocztami sztandarowymi.

Główne obchody miały miejsce przy kwaterze wojskowej na Cmentarzu Parafialnym w Limanowej. Modlitwę za dusze poległych żołnierzy odmówił ks. ppłk. Waldemar Rawiński, natomiast insp. Stanisław Dębski – z małopolskiego obwodu Związku Strzeleckiego Strzelec odczytał apel pamięci.

Następnie parlamentarzyści, przedstawiciele samorządów lokalnych, instytucji, służb mundurowych oraz szkół z terenu powiatu złożyły na grobach znicze i wiązanki. Na zakończenie uroczystości odbyła się patriotyczna msza święta w bazylice limanowskiej.

Po godzinie 18:00 w Sali kinowej przy ul. Łososińskiej 23 w drugiej części powiatowo – miejskich obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych miał miejsce Koncert Orkiestry Dętej „Echo Podhala” oraz pokaz filmu „Mój Przyjaciel Laluś”.

źr.: Powiat Limanowski

Tagi

GALERIA