XVI edycja konkursu „Limanowa w oczach dziecka”

Dostrzeżenie przez dzieci piękna miasta, jego kultury, tradycji, wszystkiego, co je wyróżnia spośród innych miejsc. Motywowanie uczniów do poznawania dziejów miasta, znanych postaci, ważnych obiektów, pomników, firm, fauny, flory oraz ulic naszego miasta z uwzględnieniem nazwy i adresu swojej szkoły. Zwrócenie uwagi na ekologię, turystykę, rekreację - to główne cele organizowanego konkursu "Limanowa w oczach dziecka".


Regulamin Międzyszkolnego Konkursu „Limanowa w oczach dziecka” pod patronatem Burmistrza Miasta Limanowa mgr inż. Władysława Biedy oraz Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr1 mgr Kazimiery Zięby:


Warunki konkursu:


I   Konkurs plastyczny

1.Temat: „Limanowa dawniej, Limanowa dziś”
2. Uczestnicy: uczniowie klas I – III SP z terenu miasta.
3. Technika dowolna.
4. Format prac: A – 3. Praca powinna być wykonana samodzielnie, oprawiona i opisana na odwrocie (imię i nazwisko autora, nazwa szkoły, klasa). Nie uwzględniamy prac zbiorowych. Każda klasa może przysłać 5 prac.
5. Termin nadsyłania prac – do 13 marca 2019 r. Prace przesyłać przez szkołę. Uczniowie nagrodzonych prac otrzymają dyplomy, a ich prace zostaną umieszczone na wystawie w ZSP Nr 1 oraz na stronie internetowej szkoły i Urzędu Miasta. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przetwarzania danych osobowych uczestników i eksponowania wyróżnionych prac.

II  Konkurs wiedzy

1. Uczestnicy: uczniowie kl. III SP z terenu miasta (szkołę reprezentuje 6 osób).
2. Forma: Uczniowie otrzymują zestawy jednakowych dla wszystkich pytań dostosowanych do wieku i ich możliwości. Każde pytanie punktowane jest według skali trudności. Oceny dokonuje powołana komisja.
3. Termin nadsyłania zgłoszeń – do 13 marca 2019 r. Zgłoszenia dokonuje szkoła.
4. Termin konkursu –  22 marca 2019r.  godzina 900 (trzeci dzień rekolekcji  wielkopostnych dla dzieci w Limanowej).
5. Literatura:
• „Limanowa miasto w Beskidzie Wyspowym”, Urząd Miasta, Limanowa 2007 r.
• Plan miasta Limanowa, mapa Polski

Załączniki:
„Trzeci kościół w Limanowej”- artykuł z Mater Dolorosa nr1(7)2014
„Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej”- artykuł

Organizatorzy:
Nauczyciele kształcenia zintegrowanego: mgr B. Banach, mgr M. Golonka,
mgr I. Kruzel, mgr D. Reciak


Prace i zgłoszenia nadsyłać na adres:


Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Limanowej
ul. Marii Konopnickiej 4
34 – 600 Limanowa (z dopiskiem „Limanowa w oczach dziecka”)
tel. 18/3371-171Tagi