Wpływają oferty na zakup mieszkań!

W związku z uruchomionym programem „Mieszkać w LimaNowej”, oprócz składanych wniosków o uczestnictwo, pojawia się wiele pytań, na które Urząd Miasta Limanowa niezwłocznie udziela odpowiedzi. Poniżej publikujemy niektóre z nich:


Szanowni Państwo! Uprzejmie proszę o informację, czy do nowego bloku, planowanego przy ulicy Fabrycznej w Limanowej prowadzić będą schody. Od odpowiedzi zależy złożenie przeze mnie wniosku o mieszkanie. Czasu jest tylko 2 tygodnie a ja nie mam podstawowej informacji, dlatego proszę o poważne potraktowanie mojego pytania i o szybką odpowiedź.

Wejście do budynku przy ul. Fabrycznej nie będzie posiadało barier architektonicznych. Przed wejściem zaprojektowano pochylnie o spadku dostosowanym dla osób niepełnosprawnych.

Dzień dobry! Uprzejmie proszę o wyliczenie wszystkich (całkowitych) kosztów wykupu mieszkania po 5 latach uczestnictwa w programie. Wszystko to dla lokalu nr 06 na parterze.

Koszty wykupu lokalu będą naliczone na dzień wykupu według zasady – cena mieszkania – spłacony kapitał pożyczki = wartość wykupu.

Jednym z kryteriów punktowych jest zgłoszenie do zamieszkania członka rodziny z orzeczeniem niepełnosprawności. Jakie wobec tego usprawnienia dla niepełnosprawnych, w szczególności z niepełnosprawnością ruchową, ma posiadać budynek? Czy będzie wyposażony w dźwig osobowy, podnośnik schodowy czy chociażby schodołaz? A jeżeli nie, to jaki jest wobec tego sens takiego kryterium, tj. przyznawanie mieszkań osobom, które będą miały utrudniony do nich dostęp?

Budynek nie jest wyposażony we wskazane przez Pana urządzenia. Niepełnosprawności nie można sprowadzać do niepełnosprawności ruchowej. Program ma charakter dobrowolny. Każdy z potencjalnych zgłaszających się winien samodzielnie przeanalizować czy lokal, budynek, otoczenie spełnia jego oczekiwania.

Na stronie dedykowanej programowi www.mieszkania.miasto.limanowa.pl w aktualnościach znajdą Państwo „Pytania zainteresowanych” oraz „Złożone oferty” (na dane mieszkanie). 

W ramach programu „Mieszkać w LimaNowej”, przy ul. Fabrycznej, wybudowany zostanie blok mieszkalny, w którym powstaną 22 mieszkania.

Tagi