XVI Powiatowa Gimnazjada i I Powiatowy Konkurs „Wiem Wszystko”

5 kwietnia 2019 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Orkana w Limanowej odbyła się po raz szesnasty i ostatni Powiatowa Gimnazjada oraz po raz pierwszy Powiatowy Konkurs „Wiem wszystko”. Honorowy Patronat nad konkursem objął Starosta Limanowski Mieczysław Uryga.


Konkurs jest adresowany do uczniów klas trzecich gimnazjów i klas ósmych szkół podstawowych z terenu powiatu limanowskiego. Zakres tematyczny obejmuje wiadomości i umiejętności znajdujące się w programie nauczania wszystkich przedmiotów.
Konkurs jest dla uczniów doskonałą okazją do porównania poziomu wiedzy, motywowania do dalszej nauki i rozwijania umiejętności. Nauczyciele mogą wyłowić nowe talenty i zachęcić podopiecznych do kontynuowania nauki w liceum. W tym roku w konkursie wzięło udział 58 uczestników z 29 szkół z terenu powiatu limanowskiego. Składał się on z dwóch etapów:
•    etapu pisemnego – testu wyboru z zakresu wszystkich przedmiotów realizowanych w gimnazjum i szkole podstawowej oraz języka angielskiego, w którym wzięli udział wszyscy uczestnicy
•    etapu ustnego – przeprowadzonego na zasadzie teleturnieju „Jeden z dziesięciu”
Ciekawe pytania ze wszystkich dziedzin wiedzy ułożyli nauczyciele naszej szkoły. Całość konkursu przygotowały, jak każdego roku, Lucyna Wójtowicz i Dorota Nawaleniec.
W teleturnieju „Jeden z dziesięciu” rolę Tadeusza Sznuka przejął Piotr Twaróg.
Do II etapu zakwalifikowało się 10 finalistów – uczniów gimnazjum:
1.    Kamil Kaja – Szkoła Podstawowa w Rupniowie
2.    Franciszek Wrona – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1w Limanowej
3.    Szymon Fiejtek – Szkoła Podstawowa nr 3 w Limanowej
4.    Marta Garbacz – Szkoła Podstawowa nr 2 w Limanowej
5.    Karolina Sułkowska - Szkoła Podstawowa nr 3 w Limanowej
6.    Kamila Kuś – Zespół placówek oświatowych w Jurkowie
7.    Kinga Piechnik – Szkoła Podstawowa w Rupniowie
8.    Magdalena Janowska – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Limanowej
9.    Dominika Kulpa – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Limanowej
10.    Filip Biernat - Szkoła Podstawowa nr 1 w Starej Wsi
Do II etapu zakwalifikowało się 10 finalistów – uczniów szkoły podstawowej:
1.    Grzegorz Witek – Szkoła Podstawowa nr 2 w Limanowej
2.    Anna Zięba – Szkoła Podstawowa nr 3 w Limanowej
3.    Adrian Matras - Szkoła Podstawowa w Pasierbcu
4.    Bartosz Mruk - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Limanowej
5.    Urszula Czerwińska - Szkoła Podstawowa nr 3 w Limanowej
6.    Aleksandra Bargieł – Szkoła Podstawowa nr 1 w Przyszowej
7.    Izabela Szkrobol - Szkoła Podstawowa nr 1 w Starej Wsi
8.    Bernadeta Biskup – Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamienicy
9.    Kacper Florek - Szkoła Podstawowa w Pasierbcu
10.    Zuzanna Bieda – Szkoła Podstawowa nr 2 w Starej Wsi

Rywalizacja wśród gimnazjalistów wyłoniła laureatów:
I miejsce: Kamila Kuś – Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie
II miejsce: Szymon Fiejtek – Szkoła Podstawowa nr 3 w Limanowej
III miejsce: Filip Biernat - Szkoła Podstawowa nr 1 w Starej Wsi

Rywalizacja wśród uczniów szkół podstawowych wyłoniła laureatów:
I miejsce: Grzegorz Witek – Szkoła Podstawowa nr 2 w Limanowej
II miejsce: Bernadeta Biskup – Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamienicy
III miejsce: Aleksandra Bargieł – Szkoła Podstawowa nr 1 w Przyszowej

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i książki, a laureaci i finaliści uhonorowani zostali wyjątkowymi nagrodami rzeczowymi, których zakup możliwy był dzięki wsparciu i życzliwości sponsorów:
•    Posła na Sejm RP Wiesława Janczyka
•    Starostwa Powiatowego w Limanowej
•    Urzędu Miasta Limanowa
•    Urzędu Gminy w Limanowej
•    Rady Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym w Limanowej
5 kwietnia 2019

źr.I Liceum Ogólnokształcące w Limanowej

Tagi

GALERIA