PRZEBUDOWA DOMU KULTURY I BUDOWA BIBLIOTEKI

Trwa realizacja ważnej miejskiej inwestycji pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Czecha w Limanowej dla potrzeb Domu Kultury z salą widowiskową”.
Wykonawcą inwestycji, wyłonionym w drodze postępowania przetargowego jest Firma Budowlana „Gurgul”. Obecnie trwają prace budowlane – kontynuowane są roboty wykończeniowe wewnętrzne I piętra oraz tynki zewnętrzne na elewacji budynku. Kontynuowane są prace związane z budową dachu głównego, zadaszeniem nad wejściem do budynku oraz attyką. Wykonywane są instalacje teletechniczne oraz roboty uzupełniające i dodatkowe.

Termin zakończenia inwestycji ustalono na sierpień 2019 r.  Będzie on jednak musiał być przedłużony ze względu na opóźnienia związane między innymi ze zmianą posadowienia głębokości fundamentów ze względu na rodzaj odkrytego gruntu, usuwanie azbestu z odkrytej warstwy przy demontażu starego dachu, przygotowanie konstrukcji pod możliwość montażu w przyszłości instalacji fotowoltaicznej.

Wartość inwestycji wynosi 11 049 602,00 zł przy dofinansowanu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, kwotą ok. 2 mln zł.

Tagi

GALERIA