DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE MIASTA ZA 2018 r.

Na najbliższej Sesji Rady Miasta Limanowa tj. 26 czerwca 2019 r. odbędzie się debata nad Raportem o Stanie Miasta Limanowa za 2018 r.


Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym Burmistrz będzie przestawiać taki raport radzie miasta co roku, do 31 maja. W tym roku został on przedłożony na sesji w dniu 24 maja.

Raport o stanie miasta obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w poprzednim roku, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miasta i budżetu obywatelskiego. Rada Miasta będzie rozpatrywać raport podczas sesji, na której będzie podejmowana uchwała rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie miasta przeprowadza się debatę, w której radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

W debacie tej głos mogą zabierać mieszkańcy miasta.

Zgodnie z art. 28 aa ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, będzie musiał złożyć do Przewodniczącej Rady Miasta Limanowa pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie miasta. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 25 czerwca 2019 r. (wtorek) do godz. 15:00 na Dzienniku Podawczym w Urzędu Miasta Limanowa.


Burmistrz Miasta Limanowa
/-/ mgr inż. Władysław Bieda


Poniżej zamieszczono:
1. Raport o stanie miasta Limanowa za 2018 r.
2. Zgłoszenie udziału w debacie nad raportem

Tagi