Informacja

Dotyczy: naboru listopadowego z roku 2018 -deklaracji wstępnych uczestnictwa w projekcie wymiany kotłów i termomodernizacji

Informacja:

Dotyczy: naboru listopadowego z roku 2018 -deklaracji wstępnych uczestnictwa w projekcie wymiany kotłów i termomodernizacji

Urząd Miasta informuje o wynikach naboru do programu dotacyjnego wymiany kotłów i termomodernizacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

 

W dniu 14.05.2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał wyboru do dofinansowania 3 projektów w ramach subregionów Sądeckiego i Małopolska Zachodnia na maksymalną całkowitą kwotę dofinansowania 8 628 548,67 zł.

Miasto Limanowa znajduje się na  na 20tej  pozycji na liście projektów, które spełniły kryteria oceny, ale z uwagi na wyczerpanie się dostępnej w konkursie alokacji zostały umieszczone na liście rezerwowej.

Przypomnijmy -w ramach konkursu gminy złożyły  60 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 114 201 369,62 zł, co stanowi ok. 1110,3% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

 

Tagi