PÓŁWIECZE PARTNERSTWA MIĘDZY LIMANOWĄ, A DOLNYM KUBINEM

Jak opowiedzieć pięćdziesiąt lat, okres czasu, w którym dorosło kolejne pokolenie, czasu wielkich zmian, które przeszła cała Europa i niezmiennej przyjaźni łączącej mieszkańców dwóch miast, leżących niegdyś po obu stronach granicy, wcześniej polsko – czechosłowackiej, później słowackiej, a teraz będących miastami jednej Zjednoczonej Europy. Miast które zadzierzgnęły więzy partnerskiej przyjaźni w czasach, kiedy bardzo różnie rozumiana była owa międzynarodowa przyjaźń z mocno strzeżonymi granicami. Ona nie tylko przetrwała, ale rozwinęła się.


Trudno wymienić wszystkie wspólne przedsięwzięcia, które zrealizowano w czasie trwającej 50-letniej współpracy między obydwoma miastami. Współpraca partnerska nawiązana przed laty w dziedzinie sportu i turystyki obejmowała z kolejnymi latami inne dziedziny życia. Wspólnie uczestniczyliśmy w projektach kulturalnych programu współpracy transgranicznej Euroregionu Tatry. Odbyło się wiele pięknych, niezapomnianych dla obydwu stron imprez, które ożywiały stare zwyczaje i tradycje, przypominały dawną kuchnię i potrawy. Przekazywaliśmy sobie doświadczenia i pomysły na urozmaicenie i wzbogacenie życia kulturalnego w naszych miastach. Z biegiem lat program przedsięwzięć kulturalnych wzbogacał się o współpracę szkół podstawowych i artystycznych oraz stowarzyszeń religijnych.

W jubileuszowy rok partnerstwa wpisały się dwa wspólnie realizowane mikroprojekty: „Poznać przeszłość i zadbać o jej przyszłość – kulinarne tradycje Limanowej i Dolnego Kubina ważnym elementem krajobrazu kultury pogranicza polsko-słowackiego”, a także „Ochrona tradycji i technik pożarniczych z przełomu wieków na obszarze pogranicza Polsko - Słowackiego” współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Dziesiątki zrealizowanych do tej pory wspólnych projektów z roku na rok coraz bardziej tę przyjaźń cementują i udowadniają, że dzielące te dwa miasta 140 km nie stanowią żadnej bariery dla partnerskiej współpracy. Dziś można śmiało powiedzieć, że Limanowa i Dolny Kubin to starzy, dobrzy sąsiedzi, którzy znają się od pół wieku i których dzieli przysłowiowa miedza.


Spotkania organizowane w ramach mikroprojektów były znakomitą okazją do lepszego poznania, umocnienia więzi między regionami, a także wspólnego świętowania pięćdziesięciu lat partnerstwa oraz wymiany serdeczności i symbolicznych upominków, które przez kolejne lata przypominały będą o wzajemnej przyjaźni. W maju br. na limanowskim rynku podczas promocji kulinarnych tradycji pogranicza Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda wręczył Burmistrzowi Miasta Dolny Kubin Janowi Prilepokowi symboliczną rzeźbę przedstawiającą herby partnerskich miast.Natomiast czerwcowe spotkanie w Dolnym Kubinie było okazją do wyróżnienia osób, które bez wątpienia przyczyniły się do tego, że urzędowe partnerskie umowy przeistoczyły się w więzi przyjaźni. Z rąk Zastępcy Burmistrza Dolnego Kubina Matúša Lakoštíka podziękowania przyjęli: Władysław Bieda, Leszek Woźniak, Stanisław Strug, Marian Wójtowicz, Jan Kurek, Jolanta Szyler, Anna Noskova oraz Ivan Sagal.Pięćdziesiąt lat w dziejach ludzkości jest czasem krótkim, ale w życiu człowieka i społeczności wystarczająco długim na zyskanie nowych doświadczeń życiowych i kierowanie się nimi. Współpracujmy nadal, spotykajmy się, aby nasza przyjaźń przynosiła korzyści dla każdej ze stron. Śpiewając  „sto lat, sto lat ...”, jak w chwilach uroczystych i z okazji rocznic, życzyliśmy sobie, aby wspólnie spędzone chwile stały się początkiem kolejnych przyjaźni i współpracy mieszkańców Limanowej i Dolnego Kubina.

Tagi

GALERIA