GALA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 2019

7 czerwca br. w Szkole Podstawowej Nr 3 w Limanowej, zgodnie z limanowską tradycją zorganizowana została GALA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW - uroczystość podsumowująca sukcesy uczniów limanowskich szkół podstawowych i klas gimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019.

 

„Labores pariunt  honores” - trudy przynoszą zaszczyty

 

Bohaterami spotkania byli uczniowie, którzy zdobyli tytuł laureata lub finalisty w konkursach przedmiotowych oraz tematycznych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, jak też uczniowie, którzy osiągnęli wysokie wyniki w IGRZYSKACH DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, organizowanych przez Małopolski Szkolny Związek Sportowy.Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Wiesław Janczyk – Poseł na Sejm RP, Józef Wojas - starszy wizytator, reprezentujący Małopolskiego Kuratora Oświaty, Władysław Bieda – Burmistrz Miasta i gospodarz Gali jednocześnie, Jolanta Juszkiewicz - Przewodnicząca Rady Miasta Limanowa, radni Rady Miasta Limanowa oraz dyrektorzy szkół prowadzonych przez miasto. Pana Józefa Leśniaka - Posła na Sejm RP reprezentowała Pani Sylwia Kubacka, która odczytała list okolicznościowy skierowany do osób zgromadzonych na Gali. Zaproszeni goście gratulowali uczniom sukcesów waz z wyrazami uznania dla ogromu pracy włożonej w pogłębianie wiedzy i rozwijanie swoich talentów. Rodzicom, nauczycielom i dyrektorom podziękowali za owocną pracę dydaktyczną i wychowawczą. Burmistrz wraz z Przewodniczącą Rady Miasta wręczyli 155 wyróżnionym uczniom pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe, a rodzicom i 29 nauczycielom - współtwórcom sukcesów uczniowskich - listy gratulacyjne.

Na zakończenie Burmistrz Miasta Limanowa podziękował dyrektorom szkół za kolejny rok owocnej pracy. Uroczystość uświetniły występy utalentowanych uczniów z limanowskich szkół: Zespołu Szkolno-Przedszkolnych Nr 1 i 4 oraz Szkół Podstawowych Nr 2 i 3. Galę prowadzili nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 2. Dekorację przygotowali nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej Nr 2 we współpracy z pracownikami Szkoły Podstawowej Nr 3.

Wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom gratulujemy osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów.

Fot.: Witold Zimowski

Tagi

GALERIA