OPINIA DENDROLOGICZNA DLA DĘBU Z PŁYTY RYNKU

Rozpoczęły się prace rewitalizacyjne na limanowskim rynku, zdejmowana jest zniszczona nawierzchnia i usunięto część drzew. Niektórzy mieszkańcy pytają czy konieczne jest usunięcie dębu, który ich zdaniem rośnie i jest największym drzewem w rynku. Na dęba wszyscy spoglądamy z pewnej odległości i wydaje się, że drzewo rośnie i jest zdrowe, a jego stan faktyczny został opisany i oceniony przez dendrologa.


Stan dębu okiem dendrologa jest następujący:

„System korzeniowy z ograniczoną możliwością prawidłowego rozwoju. Bezpośrednie otoczenie pnia podniesione o ok. 30 cm (w obrębie klombu), pozostała część systemu korzeniowego znajduje się bezpośrednio pod nawierzchnią utwardzoną płyty Rynku. Pień krótki, rozwidlony na wys. 3 m. Od podstawy pnia do wys. 1 m rozległy ubytek powierzchniowo-wgłębny, obejmujący do 1/2 przekroju poprzecznego pnia. Ubytek prawdopodobnie przebiega przez całą długość pnia i połączony jest z ubytkiem powierzchniowo-wgłębnym w rozwidleniu pnia na wys. 3 m. Na pniu liczne guzy i rany po odciętych konarach i gałęziach. Na wys. 2,2 m duża rana po amputacji konara średnicy 20 cm. Na wysokości 3 m rozległy ubytek powierzchniowo-wgłębny konara. Na wysokości 4 m rozległy ubytek powierzchniowo-wgłębny po odłamanym przewodniku. Pień rozwidlony na wys. 3 m (boczny konar z uszkodzeniem opisanym powyżej). Korona posadowiona na wys. 2 m, asymetryczna (od strony wschodniej dwukrotnie węższa niż w pozostałych kierunkach), zdeformowana, bez przewodnika, posusz gruby: 10%, posusz średni: 10%, posusz drobny: 10%. Objawy uwsteczniania się korony (posusz obwodowy), liczne odrośla na konarach i gałęziach.”Według tak zidentyfikowanego stanu, dendrolog wysuwa następujące wnioski:

„Stan opisanego drzewa określa się jako zły. Nie jest to stan terminalny lub determinujący do jego natychmiastowego usunięcia, jednakże zarówno ubytki pnia i konarów wpływające negatywnie na statykę drzewa jaki i deformacja i zamieranie korony, nie rokują pozytywnie dla dalszego wzrostu drzewa jak również nie gwarantują bezpieczeństwa użytkowników w razie silnych wiatrów lub nawałnic. Biorąc pod uwagę charakter obiektu, na terenie którego znajduje się drzewo oraz fakt, że w ramach prowadzonej rewitalizacji Rynku Inwestor planuje wykonanie  nowych nasadzeń dużych drzew w formie luźnych szpalerów, należy usunąć opisane drzewo i zastąpić nowymi nasadzeniami, co nie wpłynie negatywnie na zadrzewienie obszaru Rynku.

Reasumując należy stwierdzić, że usunięcie opisanego drzewa w najbliższej przyszłości jest konieczne, lecz kompensuje je planowane odnowienie drzewostanu na Rynku gatunkami o podobnych walorach dekoracyjnych i rozmiarach docelowych.

Podczas prowadzenia oględzin stanu drzew na omawianym terenie nie stwierdzono obecności organizmów podlegających ochronie gatunkowej, czynnych gniazd i lęgów ptasich.”


OPINIA DENDROLOGICZNA /PDF/

Niestety jak widać z przedstawionej opinii nie można liczyć na to, że dąb z tak dużymi wadami będzie rósł na rynku i kiedyś będzie dębem stuletnim, a w obecnym stanie może nawet stwarzać zagrożenie. Dlatego konieczne jest jego usunięcie, co nie wpłynie negatywnie na zadrzewienie rynku, ponieważ plan rewitalizacji przewiduje nasadzenie nowych drzew o podobnych walorach dekoracyjnych i o największych możliwych do przesadzenia rozmiarach. Po rewitalizacji na rynku będzie więcej drzew i zieleni niż obecnie było.

Poniżej zamieszczamy wizualizację zieleni po rewitalizacji rynku.
Tagi