ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

2104 uczniów rozpoczęło nowy rok szkolny w limanowskich szkołach podstawowych. 550 przedszkolaków uczęszcza do miejskich przedszkoli. 123 dzieci przystąpiło od oddziałów zerowych, klasę pierwszą rozpoczęło 252 dzieci.


W roku szkolnym 2019/2020 w miejskich szkołach łączna liczba oddziałów „0” i klas I-VIII wynosi 95. W porównaniu do roku szkolnego 2018/2019 liczba oddziałów zmniejszyła się o 7, a liczba uczniów o 210. Spadek liczby oddziałów i liczby uczniów związany jest z zakończeniem procesu wygaszeniem gimnazjów.

Liczba utworzonych oddziałów klas  pierwszych w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 3 oddziały, 59 uczniów
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 3 oddziały, 62 uczniów
- Szkoła Podstawowa Nr 3 - 4 oddziały, 96 uczniów
- szkoła Podstawowa Nr 4 – 2 oddziały, 35 uczniów

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało będzie 123 uczniów. Liczba oddziałów przedszkolnych w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawia się następująco:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 1 oddział, 25 uczniów
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 1 oddział, 25 uczniów
- Szkoła Podstawowa Nr 3 - 2 oddziały, 50 uczniów
- Szkoła Podstawowa Nr 4 –12 oddział, 23 uczniów

Wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach zostanie objętych 550 dzieci, (22 grupy wychowawcze). Liczba oddziałów w przedszkolach jest taka sama jak w poprzednim roku szkolnym. Liczba dzieci w poszczególnych przedszkolach przedstawia się następująco:

Miejskie Przedszkole Nr 1 – 200 dzieci (8 oddziałów)
Miejskie Przedszkole Nr 2 – 150 dzieci (6 oddziałów)
Miejskie Przedszkole Nr 3 – 125 dzieci (5 oddziałów)
Miejskie Przedszkole Nr 4 –75 dzieci (3 oddziały).

Tagi

GALERIA