Spotkania informacyjne na obszarze LSR oraz planowane nabory wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące realizacji LSR, które odbędą się na obszarze Gmin wchodzących w skład LGD według poniższego harmonogramu.
Bezpośrednio po spotkaniu rozpocznie się dyżur pracowników LGD podczas którego można będzie skorzystać z indywidualnego doradztwa. Jednocześnie informujemy, że udział w zaplanowanych dyżurach jest dodatkowo punktowany, podczas oceny wniosków.
LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” informuje również o planowanych naborach wniosków o przyznanie pomocy, dotyczących następujących przedsięwzięć: 

1.1.3. Rozwój podmiotów gospodarczych ważnych dla rozwoju regionu.
1.1.4. Rozwój działalności turystycznych i okołoturystycznych Beskidu Wyspowego w tym: Działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu i/lub działania ukierunkowane na innowacje.
1.1.7. Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych branży turystycznej i okołoturystycznej, w tym: Działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu i/lub działania ukierunkowane na innowacje.
Termin składania wniosków dla w/w przedsięwzięć: 01.10.2019r. - 15.10.2019r.

1.1.9. Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej.
1.1.10. Szlaki tematyczne Beskidu Wyspowego.
1.1.11. Promocja i udostępnianie produktów lokalnych.
1.2.1. Edukacja najmłodszych mieszkańców obszaru LGD, w tym: Działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu.
1.2.4. Edukacja i promocja w zakresie dziedzictwa rękodzielniczego.
1.2.7. Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom.
Termin składania wniosków dla w/w przedsięwzięć: 01.10.2019r. do 21.10.2019r.

Szczegółowe informacje odnośnie naborów można uzyskać w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” przy ul. Piłsudskiego 20 w Limanowej oraz pod numerem telefonu 787-917-005.

Tagi