MIASTO KUPUJE 5 ELEKTROBUSÓW

Miasto konsekwentnie realizuje projekt unijny pn.: ”Niskoemisyjny transport miejski w Limanowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Pierwszym etapem było wybudowanie węzła przesiadkowego, kolejnym jest zakup 5 ekologicznych autobusów. Zwieńczeniem projektu będzie wybudowanie dworca autobusowego i wyposażenie wiat przystankowych w elektroniczny system powiadamiania pasażerów.


Aktualnie ogłoszono przetarg na zakup elektrobusów – 5 ekologicznych autobusów, które winny być wyposażone m.in. w komputer pokładowy, tablice LED do wiat inteligentnych, tablice informacji pasażerskiej wewnętrznej oraz zliczarki pasażerów, system karty miejskiej/kasowniki elektroniczne z funkcją kasowania biletów papierowych metodą skanowania.

Elektrobusy mają mieć następujące parametry: długość pojazdu - od 7000 mm do 12000 mm szerokość pojazdu - od 2400 mm do 2550 mm, wysokość pojazdu - 3400 mm. Dopuszczalna masa całkowita - maksymalnie do 18.000 kg. Liczba miejsc - minimum to 30+1 (kierowca), w tym min. 24 miejsca siedzące.

14 października br., wyznaczono termin składania ofert. Z kolei o wyborze najkorzystniejszej oferty zadecydują trzy kryteria: cena z wagą 55% parametry techniczne z wagą 30% gwarancja jakości z wagą 15%. Termin realizacji zamówienia przewidziano na koniec marca 2021 r., bowiem autobusy muszą zostać zbudowane i wyposażone zgodnie z wytycznymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego. Przypomnijmy, że miasto przygotowywała się do autobusowego przetargu, przeprowadzając wcześniejsze testy. W 2017 r. miasto uruchomiło testową, bezpłatną linię, którą obsługiwał midibus Karsan Atak. Komunikacyjny test został zorganizowany w ramach badania potencjału lokalnego rynku. Linia funkcjonowała przez dwa tygodnie. Teraz powróci na stałe - i to już z nowym, ekologicznym taborem.Dobrze zorganizowana komunikacja miejska będzie przede wszystkim spójna i czytelna, a wprowadzony szereg udogodnień dla podróżujących, zachęci do korzystania z transportu publicznego. Wpłynie to na ograniczenie emisji spalin, zmniejszenie natężenia ruchu i hałasu na terenie miasta.

Tagi