NOSTALGIA – STUDIUM PRZEMIJANIA

Przemijanie jest naturalną konsekwencją linearnej koncepcji czasu. Nostalgia, która w swojej etymologii oznacza dosłownie tęsknotę za domem (z języka greckiego nostalgos - νóστος, powrót do domu, i ἄλγος, ból), w powszechnym przekonaniu jest chęcią zatrzymania upływu czasu, powrotu do chwil i miejsc przeszłych, ucieczki od wiecznej teraźniejszości w krainę wspomnień. Jednak pamięcią, podobnie jak wszystkim innym, również rządzi czas - oznaczający każdy aspekt rzeczywistości piętnem przemijania. Jedynym sposobem na „zatrzymania kadru filmu” życia i rzeczywistości wydaje się być sztuka, we wszelkich swoich przejawach materialnych i metafizycznych, która poprzez ludzi w różnych epokach ogłasza: exegi monumentum aere perennius! Czy perspektywa nie zmienia się jednak, gdy sztuka traktuje o przemijaniu?


27 września 2019 r. o godz. 17.00 w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej odbędzie się wernisaż wystawy fotografii Jana Dutki pn. „Nostalgia – studium przemijania”. Artysta na 21 kolorowych i monochromatycznych zdjęciach przedstawił proces przemijania świata materii, zmierzającego do ostatecznej nicości, poprzedzony jednostajnym rozkładem i dekompozycją tradycyjnych form przestrzeni mieszkalnej. Przedmiotem zainteresowania obiektywu limanowskiego fotografa stały się dwa limanowskie budynki: dom przy ulicy Kasprowicza oraz pozostałości dworu Sitowskich/Gibasów przy ulicy Polnej. Każda kompozycja daje wyraz nieograniczonej władzy czasu nad rzeczywistością, pozwalając na szczegółowe studiowanie przebiegu powolnej zagłady wytworów ludzkiej cywilizacji.Otwarciu ekspozycji będzie towarzyszyć spektakl słowno-muzyczny inspirowany poezją Cypriana Kamila Norwida oraz muzyką romantyzmu. W programie występ uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej im. Grażyny Bacewicz w Limanowej:
1. Zofia Potoniec, Karolina Marcisz: Grzegorz Miśkiewicz „Cudowna baśń”
2.  Michał Trzópek: R. Traillard „Reverie”
3. Wiktoria Jakieła: Edward Elgar „Salut d’amour”
4. Zuzanna Krzywdzińska, Jolanta Ryś, Julia Wrona: Martha Mier „Poranek”

Jan Dutka jest limanowskim pasjonatem fotografii, zajmującym się tą dziedziną od blisko 40 lat (szczególnie w zakresie fotografii czarno-białej), laureatem licznych nagród fotograficznych, a także Mecenasem Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej.

Tagi