KONCEPCJA PRZEBIEGU LINII KOLEJOWEJ - informacja dla mieszkańców Limanowej

Podpisano umowę na pierwszy etap budowy linii kolejowej z Krakowa do Nowego Sącza i Zakopanego - najdłuższej nowej linii w Polsce od 40 lat.


Zadanie pn. „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz –obejmuje następujące etapy:
Etap I: prace przygotowawcze” realizowane w latach 2018 - 2021.
Etap II i III realizowane w latach 2020-24 i 2020-27. Wartość inwestycji „Podłęże – Piekiełko” wraz z modernizacją linii Chabówka – Nowy Sącz szacuje się na ponad 7 miliardów złotych. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A przystąpiły do realizacji pierwszego z trzech etapów inwestycji dla budowy nowej linii, umownie zwanej „Podłęże – Piekiełko” i modernizacji istniejącej linii nr 104 Chabówka – Nowy Sącz.

Etap I obejmuje prace przygotowawcze, tj. opracowanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów, niezbędnych pod nowe tory. W chwili obecnej trwają prace związane z opracowaniem Koncepcji Programowo-Przestrzennej dla poszczególnych odcinków inwestycji. Pięć z jedenastu odcinków zostało zatwierdzonych i przekazanych jednostkom samorządowym do weryfikacji. Kolejnym etapem będą wykupy gruntów, które zgodnie z harmonogramem, mają się rozpocząć w drugiej połowie 2020 roku. Terminy dla poszczególnych lokalizacji będą uzależnione od postępu prac projektowych, tj. opracowania koncepcji programowo-przestrzennej i projektu budowlanego oraz uzyskania decyzji ustalającej lokalizację linii kolejowej.Poniżej przedstawiamy koncepcję programowo przestrzenną dotyczącą przebiegu linii kolejowej w ramach realizacji zamówienia publicznego  pn.: "Budowa nowej linii kolejowej Podłęże - Szczyrzyc - Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz- Etap I: prace przygotowawcze." Za przedstawione i przyjęte rozwiązania, jak również przebieg  wyznaczonej trasy odpowiadają PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Poniżej plik z naniesionymi poszczególnymi odcinkami przebiegu linii kolejowej przez teren miasta Limanowa:
Koncepcja układu drogowego Limanowa /PDF/

Więcej informacji na stronie: www.podleze-piekielko.pl

Tagi