Radny Miasta Limanowa z tytułem Profesora Oświaty

W piątek, 11 października 2019 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyły się ogólnopolskie obchody Dnia Edukacji Narodowej z udziałem Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego. Tego dnia zasłużeni nauczyciele oraz pracownicy oświaty otrzymali odznaczenia państwowe, medale, nagrody Ministra Edukacji Narodowej, a także tytuły honorowego Profesora Oświaty.


Podczas uroczystej gali 25 nauczycieli i pracowników oświaty z całej Polski – w tym Radny Miasta Limanowa Leszek Mordarski – otrzymało tytuły honorowego Profesora Oświaty. Tytuł ten jest przyznawany nauczycielom, którzy przez lata pracy wyróżniali się osiągnięciami dydaktycznymi i wychowawczymi. Dzielili się wiedzą i  doświadczeniem z innymi nauczycielami, a swoją postawą stworzyli wzorzec nauczyciela i wychowawcy. Ten honorowy tytuł  Profesora Oświaty nadaje Minister Edukacji Narodowej na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty.Leszek Mordarski to nauczyciel Zespołu Szkół Nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej z 40-letnim stażem pracy. Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej otrzymał szereg orderów i odznaczeń państwowych, między innymi: Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi oraz nagrody organu prowadzącego i dyrektora szkoły. W sierpniu br. pan Leszek Mordarski otrzymał także  Medal „Polonia Minor” przyznany przez Urząd Województwa Małopolskiego za 30-lecie pracy zawodowej – głównie z zespołem Consonans i zasługi dla rozwoju kultury w mieście, powiecie i województwie. Odznaczenie odebrał z rąk radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego – pani Urszuli Nowogórskiej oraz pana Grzegorza Biedronia.

Jako nauczyciel zajęć edukacyjnych wiedzy o kulturze oraz kierownik i opiekun szkolnego zespołu instrumentalno – wokalnego Consonans, Leszek Mordarski każdego dnia dzieli się swoją wiedzą, odkrywa nowe talenty i pomaga uczniom zdobywać wysokie miejsca w ogólnopolskich, międzywojewódzkich, wojewódzkich i powiatowych konkursach i festiwalach. Dodatkowo pod jego czujnym okiem powstają nowe, autorskie aranżacje muzyczne znanych piosenek oraz tekstów poetyckich. Leszek Mordarski jest także twórcą muzyki do nowego Hymnu Zespołu Szkół Nr 1 w Limanowej, przygotowuje oprawę muzyczną do wszystkich akademii i uroczystości szkolnych oraz ważniejszych uroczystości powiatowych np. Lato muzyczne, Lato w parku, otwarcie sezonu turystycznego w Powiecie Limanowskim. Ponadto jest również autorem programu nauczania do zajęć edukacyjnych Wiedza o kulturze, współautorem książki Muzyka Ziemi Limanowskiej oraz opracowania Lachy Limanowskie – ich muzyka, instrumenty i obyczaje, a także artykułów w lokalnej prasie oraz na stronach internetowych.


źr.: Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej

Tagi