Zapraszamy na szkolenia w ramach projektu „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Mieście Limanowa”

Serdecznie zapraszamy na szkolenia zaplanowane w miesiącu październiku w ramach projektu „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Mieście Limanowa”. Szkolenie obejmuje 16 godzin dydaktycznych, mogą w nim brać udział zarówno mieszkańcy Miasta Limanowa oraz osoby zamieszkujące inne gminy pod warunkiem, iż oświadczą, że nie biorą udziału w analogicznych projektach.Miasto Limanowa na realizację grantu „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w mieście Limanowa” "w ramach projektu „e-Xtra kompetentni- Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji, otrzymało grant w wysokości 147 658,00 zł.Tagi