Powakacyjne dokonania limanowskiego Chóru Chłopięcego

1 września 2019 r. Chór Chłopięcy Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej uczcił 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, biorąc udział w prawykonaniu „Reguiem dla świata”- 13-częściowego dzieła Tomasza Radziwonowicza. Kompozytor osobiście dyrygował dziełem. Wykonawcami byli m.in. Orkiestra Sinfonia Viva, Górecki Chamber Choir, Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, limanowski Chór Chłopięcy oraz soliści.


Utwór napisany w hołdzie tym, którzy zginęli za wiarę, wolność i prawdę. Koncert z udziałem władz centralnych, wojewódzkich i lokalnych odbył się w kościele parafialnym pw. Św. Mikołaja w Żegocinie. Był rejestrowany oraz kilkakrotnie odtwarzany przez TV TRWAM. Z wielką radością i dumą limanowscy chłopcy dołączyli do tego wydarzenia i w znakomitym towarzystwie artystów uczestniczyli  w pokoncertowych kilkunastominutowych owacjach słuchaczy.

Wydarzeniem w ramach promocji Powiatu Limanowskiego był udział chóru w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauczyciel i uczeń wobec współczesnych wyzwań edukacyjnych” organizowanej przez Starostwo Powiatowe, Katedrę Andragogiki i Aksjologii Pedagogicznej Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Towarzystwo Naukowe Educare. Zespół w ramach promocji wykonał kilka utworów a Dyrygentka Halina Dyczek przybliżyła słuchaczom historię i aktualne wydarzenia z jego działalności.

Pażdziernik rozpoczął się od wyjazdu chóru do Warszawy. Było to zaproszenie w ramach  Festiwalu Chóralnego Magnificat anima mea Dominum, organizowanego przez Chór Il canto Magnificat oraz Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Warszawie Wesołej. Tamtejszy chór, podobnie jak nasz limanowski, zrzeszony jest w Polskiej i Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores. Dni 5 i 6. października głęboko utkwiły w pamięci obydwu zespołów. W ramach mszy świętej festiwalowej i po jej zakończeniu chóry zaprezentowały swój program. Niedzielna msza święta  to także przeżycie, ciepłe słowa jakie skierował do nas Proboszcz miejscowej parafii oraz koncert po jej zakończeniu przy pełnym kościele  słuchaczy i gromkich brawach - te elementy wyjazdu długo się pamięta.

Chórzyści mieszkali u rodzin - członków miejscowego chóru, znanych już wcześniej ze wspólnych koncertów podczas Kongresów Federacji Pueri Cantores w Rzeszowie i Lublinie. Wszyscy podkreślali wspaniałą atmosferę spotkania.  Przewidziana jest rewizyta warszawskiego chóru w Limanowej w 2020 roku.

Podkreślić należy, że każdy taki wyjazd daje okazję do pokazania młodzieży ciekawych miejsc pod względem historyczno-krajoznawczym. Tak było i tym razem.

Chórzyści zwiedzili Muzeum-Dworek Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, wysłuchali na żywo kilkunastominutowego koncertu pianistycznego  chopinowskiego, zwiedzili piękny mieniący się barwami jesieni park przy muzealny, obejrzeli film tematyczny.

W czasie pobytu odwiedzili Cmentarze Powązkowskie. Wojskowy z mogiłami zmarłych w ostatnich latach, także w ostatnim czasie wybitnych postaci świata polityki, kultury, także mogił  walczących podczas II wojny światowej, powstańców warszawskich, harcerzy, dowódców.

Odwiedziliśmy Pomnik Ofiar Katastrofy Smoleńskiej z 2010 r. i groby osób, które w niej zginęły, groby znanych sportowców i znanych Polaków. Byliśmy na tzw. „Łączce”, gdzie znajdują się symboliczne krzyże upamiętniające poległych, których grobów dotychczas nie odnaleziono.

Stare Powązki to nekropolia ponad 200-letniej historii zasłużonych dla polskiej kultury, sztuki, teatru i nauki. Lista  pochowanych jest bardzo długa i widnieje na kilku tablicach przy wejściu na cmentarz. Zatrzymaliśmy się m.in. przy grobie rodziców F. Chopina i grobie St. Moniuszki. Wiele refleksji przysporzyło zwiedzanie katakumb; trudno tu wymienić wszystkie groby, przy których byliśmy.

Odwiedziliśmy Park Łazienkowski z licznymi pomnikami m.in. F. Chopina, H. Sienkiewicza, St. A. Poniatowskiego króla J. III Sobieskiego, Piotra Wysockiego.

Nie byłoby Warszawy bez odwiedzenia Centrum Nauki Kopernik i trzygodzinnej uciechy podczas zabawy na przyrządach i sprawdzenia swoich umiejętności manualnych i wiedzy z zakresu fizyki, chemii i innych.

Kulminacją pobytu było zwiedzanie Senatu i Sejmu, najbardziej znanych dla Polski obiektów, gdzie zapadają ważne decyzje. Liczne zdjęcia i pamiątki dają pełny obraz wyjazdu, który z pewnością pozostanie w pamięci chłopców.

Wyjazd został zrealizowany dzięki pomocy Senatora RP Jana Hamerskiego, Starostwa Powiatowego w Limanowej, Przedsiębiorstwa PKS Pasyk&Gawron, wpłatom rodziców i dopłacie ze środków Stowarzyszenia.

Opracowanie i zdjęcia: Adam Mazuga

Tagi

GALERIA