Dobry Czas na Adaptację do Zmian

Jesteś osobą zwolnioną z przyczyn nie dotyczących pracownika, przewidzianą do zwolnienia, zagrożoną zwolnieniem lub odchodzisz z rolnictwa? Mieszkasz, pracujesz lub uczysz się na terenie województwa Małopolskiego? Chcesz podnieść kwalifikacje lub kompetencje?


Potrzebujesz Indywidualnego Planu Działania aby znaleźć nową, lepszą PRACĘ!

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które należą do co najmniej jednej z grup:
- zostały zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
- są przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem,
- odchodzą z rolnictwa (rolnicy posiadający gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2ha przeliczeniowych i członkowie ich rodziny)

Przystępując do projektu otrzymasz:
- wsparcie doradcze i szkoleniowe, które ułatwi Ci utrzymanie lub podjęcie zatrudnienia,
- skorzystasz z usług pośrednika pracy, który pomoże Ci znaleźć pracodawcę,
- podniesiesz swoje kwalifikacje lub kompetencje dzięki szkoleniom specjalistycznym, stażom oraz innym formom wsparcia dostosowanym do indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu oraz będziesz miał szansę na założenie działalności gospodarczej lub pracy w przedsiębiorstwie społecznym.

Bądź aktywny zawodowo, spraw by zmiana wyszła Ci na dobre!

Tagi

GALERIA