„W Ogrodach Klio”

Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej rozpoczyna nowy cykl wykładów naukowych i popularyzujących historię, historię sztuki, archeologię oraz etnografię pn. „W Ogrodach Klio”. Patronką idei jest helleńska muza Klio (Κλειώ – głosząca sławę), w Rzymie nazywana Clio, córka boga Zeusa i tytanidy Mnemosyne – opiekunka nauk historycznych i pokrewnych (wraz z ośmioma siostrami należąca do orszaku Apollona), której atrybutem jest gliniana tabliczka/papirus/pergamin oraz rylec/gęsie pióro służące do spisywania dziejów. Muza pielęgnuje Historię w swoich ogrodach – horti historiae, gdzie zapuszczają się adepci tej dziedziny nauki, szukający natchnienia do prowadzenia badań, wiedzy metodologicznej oraz właściwego języka narracji. Jednak rozległe ogrody Klio zawierają również pułapki czyhające na nieostrożnych badaczy – uproszczenia metodologiczne, niewłaściwe analogie, nadinterpretacje, konstrukcje narratywistyczne– dlatego też poruszanie się po nich wymaga stałego przewodnictwa muzy.


Inauguracja cyklu „W Ogrodach Klio” wpisuje się w przyszłoroczne obchody jubileuszu 50- lecia istnienia Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej, dlatego też w jego ramach przewidziane są wykłady specjalistów zajmujących się również dziejami Limanowej: m.in. prof. dr hab. Franciszka Leśniaka – badacza nowożytnej historii Limanowej, ale także pojawią się tematy wpisujące się w metanarrcję historyczną: drugie życie limesu rzymskiego poruszony przez prof. dr hab. Marka Wilczyńskiego, czy aspekty kobiecości w czasach nowożytnych, którymi zajmuje się dr Urszula Kicińska. Poza tym nie zabraknie również historii sztuki i archeologii, a w trakcie przyszłorocznej Nocy Muzeum, goście ogrodów Klio będą mieli okazje zapoznać się z tematyką przestępstw seksualnych mieszkańców Limanowej w świetle XVII w. ksiąg sądowych. Szczegółowy harmonogram cyklu zostanie ogłoszony w styczniu, wraz z oficjalnym rozpoczęciem obchodów jubileuszu półwiekowej historii limanowskiego muzeum.Tymczasem już 8 listopada o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej dr Dawid Golik wygłosi wykład, inaugurujący cały cykl, pt. „Od kampanii wrześniowej do Landkommissariat Limanowa. Początki okupacji na Ziemi Limanowskiej” (w związku z przypadającą w tym roku 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej) – „Rok 1939 zapisał się w pamięci Polaków zarówno jako czas przygotowywania się społeczeństwa do wojny, jak też okres krótkiej ale intensywnej kampanii zbrojnej. Niósł też ze sobą początek okupacji ziem polskich, zmiany w organizacji życia codziennego dawnych mieszkańców II RP, brutalne represje wobec Polaków oraz Żydów. Nie inaczej było w Limanowej i okolicach, gdzie niedługo po zakończeniu walk zainstalowana została w ramach Generalnego Gubernatorstwa niemiecka administracja i powstał zamiejscowy wydział starostwa powiatowego w Nowym Sączu - komisariat ziemski w Limanowej”.

Dr Dawid Golik - ur. 1984 r., politolog, historyk dziejów najnowszych, autor książek, albumów i artykułów poświęconych działalności polskiego podziemia niepodległościowego w okresie II wojny światowej i po jej zakończeniu, pracownik Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.

Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Tagi