UROCZYSTA SESJA RADY MIASTA Z MIEJSKIMI ODZNACZENIAMI

Limanowskie obchody Narodowego Święta Niepodległości zainaugurowane zostały 8 listopada br. w Łososinie Górnej. W kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny. Zaraz po niej uczestnicy obchodów przemaszerowali pod Pomnik Legionistów w Łosiosinie Górnej, gdzie miał miejsce Apel Poległych oraz składanie wiązanek kwiatów przez delegacje władz państwowych, samorządowych, instytucji i szkół.


Następnie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym odbyła się uroczysta Sesja Rady Miasta Limanowa, zwołana z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, w której wzięli udział radni i władze miasta. Uroczystość poprowadziła Jolanta Szyler, Kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, a nad obradami czuwała Jolanta Juszkiewicz, Przewodnicząca Rady Miasta. Z zaproszonych gości głos zabrała Urszula Nowogórska, Poseł na Sejm RP. Na okoliczność Narodowego Święta Niepodległości Radny Adam Dębski wygłosił okolicznościowy referat nawiązujący do tematyki święta.

W uznaniu szczególnych zasług dla miasta Limanowa, Rada Miasta przyznała okolicznościowe odznaczenia miejskie dla Pani Karoliny Grab i Pana Jana Dutka. Uroczysta Sesja Rady Miasta była okazją do uhonorowania tytułem i medalem „Przyjaciela Miasta Limanowa” oraz złożenia gratulacji wyróżnionym, którzy przyjęli je z rąk Jolanty Juszkiewicz –Przewodniczącej Rady Miasta Limanowa i Władysława Biedy Burmistrza Miasta Limanowa. Odznaczenia przyznane zostały za działalność charytatywną i przedsięwzięcia służące promocji miasta.

Po zakończonej Sesji Rady Miasta zaproszeni goście mieli przyjemność obejrzeć, specjalnie na tę okazję przygotowany przez nauczycieli ZSP Nr 4: Małgorzatę Rychlewską, Jolantę Pawlik, Joannę Głabuś-Chowaniec i Wojciech Dudka, patriotyczny program artystyczny pn. „BIAŁA RÓŻA”. Następnie Albert Golonka, Dyrektor ZSP Nr 4 zaprosił zgromadzonych na wspólny śpiew pieśni patriotycznych. Do śpiewania zagrzały wszystkich przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola Nr 4, które bez tremy zaprezentowały się przed szeroką publicznością.

Tagi

GALERIA