45. Festiwal Folklorystyczny "Limanowska Słaza"

Wydarzenie kultywuje i chroni od zapomnienia niezwykle bogate dziedzictwo kultury Lachów Limanowskich, Lachów Sądeckich, Lachów Szczyrzyckich, Lachów od Dobrej, Zagórzan, Górali Sądeckich. Tegoroczny, 45. Festiwal odbędzie się w dniach od 28 listopada do 1 grudnia. Z uwagi na przebudowę Limanowskiego Domu Kultury, podobnie jak w ubiegłym roku miejscem realizacji wydarzenia będzie tymczasowa siedziba LDK - budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Limanowej przy ul. Reymonta 3.


Do 31 października artyści ludowi z całego powiatu limanowskiego mogli zgłaszać chęć udziału w festiwalu. Wszystkie występy konkursowe poddane zostaną ocenie 5-osobowej komisji jurorów, w skład której wchodzić będą autorytety w dziedzinie etnografii, dialektologii, muzyki i choreografii.Limanowski Dom Kultury

Tagi