Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej za nami !

21 listopada 2019 roku w sali widowiskowej Domu Pielgrzyma przy Bazylice MBB w Limanowej odbył się XVIII Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej objęty Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Limanowa. W roku obecnym uczestnicy przygotowali utwory pochodzące z okresu od przewrotu majowego do zakończenia II wojny światowej. Do konkursu zostało zgłoszonych 29 uczestników (zespoły i soliści) w kategorii „pieśń patriotyczna” oraz 32 uczestników w kategorii „poezja patriotyczna”.


Konkurs objęty był również Patronatem Starosty Limanowskiego i Wójta Gminy Limanowa.Nagrody dla laureatów konkursu zostały ufundowane przez:
1.    Starostwo Powiatowe w Limanowej.
2.     Urząd Miasta Limanowa.
3.    Urząd Gminy Limanowa.

O godzinie 9.00 pani dyrektor ZS - P nr 1 w Limanowej,  mgr Kazimiera Zięba powitała gości,  uczestników oraz ich opiekunów. Kilka słów do uczestników i opiekunów wygłosił także ksiądz Prałat dr Wiesław Piotrowski, proboszcz Parafii Matki Bożej Bolesnej w Limanowej.
Po zakończeniu konkursowych przesłuchań uczniowie mogli obejrzeć widowisko słowno – muzyczne pod tytułem „Wolność” przygotowane przez siedmioosobową grupę uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Limanowej pod kierunkiem terapeutek Agnieszki Liszki i Anny Kędroń.
Występy uczestników w kategorii „pieśń patriotyczna” oceniało jury w składzie: pani Halina Dyczek – przewodnicząca oraz członkowie – panie Renata Biernat i Iwona Śliwa. Nagrody laureatom wręczyli panowie: Starosta Limanowski pan Mieczysław Uryga oraz Wójt Gminy Limanowa pan Jan Skrzekut. Obaj pogratulowali uczestnikom i ich opiekunom oraz zachęcali młodych artystów do dalszej pracy, by rozwijać swoje talenty.Zostały przyznane następujące miejsca w kategorii „pieśń patriotyczna”:
Kategoria soliści
Grand Prix
 Emilia Ryś z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Limanowej
I miejsce
Miłosz Koszut ze Szkoły Podstawowej w Pisarzowej
II miejsce
Gabriela Guzik z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Laskowej
 Anna Paruch z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Laskowej
  Zofia Opyd ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamienicy
III miejsce
 Joanna Rucińska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawie
 Zuzanna Krzywdzińska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Limanowej
Wyróżnienie
 Zuzanna Wrona ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Limanowej
 Jakub Hyrc ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawie
 Wiktoria Śmierciak  z Zespołu Placówek Oświatowych w Słopnicach
 Gabriela Lupa ze Szkoły Podstawowej w Koninie

Kategoria zespoły
I miejsce nie zostało przyznane
II miejsce
zespół wokalno – instrumentalny ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kasince Małej w składzie: Aleksandra Druzgała, Gabriela Drabik, Dawid Szczypka, Anna Nawara, Stanisław Jakubiak, Dominika Cież
III miejsce
zespół ze Szkoły Podstawowej w Mordarce w składzie: Paulina Szewczyk, Anna Ładoś, Katarzyna Kaim, Alicja Mrowca
Wyróżnienie
 zespół wokalny ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Starej Wsi w składzie: Maria Mąka, Zuzanna Michalik, Oliwia Bilska, Mateusz Włodarczyk, Tomasz Mąka.


Występy uczestników w kategorii „poezja patriotyczna” oceniało jury w składzie: przewodnicząca – pani Renata Hasior oraz członkowie – panie Bernadeta Polak, Marta Machynia, Aneta Jedynak.

Jury wręczyło następujące nagrody w kategorii „poezja patriotyczna”:
I miejsce
 Mateusz Radzięta ze Szkoły Podstawowej w Pisarzowej
II miejsce
Julia Szumańska ze Szkoły Podstawowej w Nowym Rybiu
Joanna Czachurska z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Limanowej
III miejsce
 Julia Wąsik z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Limanowej
 Maria Smorońska z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Piekiełku
 Blanka Stach z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Piekiełku
Wyróżnienie
 Kamil Michalik ze Szkoły Podstawowej w Pisarzowej
Karolina Gromala ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamienicy
Edyta Pietrzak ze Szkoły Podstawowej w Kasinie Wielkiej
Anita Smoleń ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Limanowej
Szymon Biernat z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Limanowej
Zuzanna Jasica Szkoła Podstawowa w Mordarce

Tagi

GALERIA