TRWAJĄ SZKOLENIA

Pierwsi mieszkańcy zakończyli szkolenia w ramach projektu pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Mieście Limanowa”, który jest realizowany w ramach konkursu grantowego FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji pn. „e-Xtra kompetentni- Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020, Oś priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.


W miesiącu wrześniu oraz październiku zorganizowanych zostało 13 szkoleń, w których uczestniczyło 156 osób. Szkolenia odbywały się w sali narad Urzędu Miasta Limanowa oraz w siedzibie SENIOR WIGOR.

Tagi

GALERIA