Podsumowanie szkoleń pt. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w mieście Limanowa”

Listopad był ostatnim miesiącem szkoleń komputerowych realizowanych z grantu „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w mieście Limanowa” "w ramach realizacji projektu „e-Xtra kompetentni- Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.


W okresie tym zrealizowanych zostało 7 spotkań z modułów: „Mój biznes w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną stronę internetową” oraz „Kultura w sieci”, w których uczestniczyło 84 osoby, w tym 2 z orzeczeniem o niepełnosprawności. Szkolenia zrealizowano w sali narad Urzędu Miasta Limanowa oraz w Szkole Podstawowej Nr 3 w Limanowej.
Miasto Limanowa na projekt otrzymało dotację w wysokości 147 658,00 zł.


 

Tagi