Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Obwieszczenie o wydaniu przez Wojewodę Małopolskiego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.


Tagi