Obowiązek rejestracji w Bazie danych o produktach i opakowaniach

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Limanowej informuje przedsiębiorców o Obowiązku rejestracji w Bazie danych o produktach i opakowaniach.


UWAGA: OBOWIĄZEK REJESTRACJI W B.D.O.!


Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Limanowej informuje, że podmioty, które:
- wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów;
- wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny;
- producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań

muszą dokonać rejestracji w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Za prowadzenie działalności gospodarczej bez wpisu do rejestry BDO grożą wysokie kary.

Szczegółowe informacje na temat obowiązku rejestracji w BDO znajdują się na stronie :
https://bdo.mos.gov.pl/

Tagi