IX Miedzyszkolny Konkurs Plastyczny "Ulubione zabawy i sporty zimowe"

9 grudnia 2019 roku w SP nr 3 w Limanowej odbył się IX Międzyszkolny Konkurs Plastyczny pod hasłem "Ulubione zabawy i sporty zimowe". Konkurs przeznaczony był dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze szkół podstawowych z terenu miasta Limanowa.


Zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastycznej o tematyce zimowej z wykorzystaniem różnych technik plastycznych . Celem konkursu była integracja dzieci z różnych szkół. Uczestnicy mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności plastyczno - technicznych, rozwijanie  zainteresowań artystycznych, uwrażliwianie środowiska lokalnego na potrzeby dzieci oraz wymiana doświadczeń między nauczycielami.

W konkursie uczestniczyło 15 dzieci. Praca przebiegała w miłej atmosferze, powstało wiele  oryginalnych prac.

W podsumowaniu konkursu uczestniczyli Przewodnicząca Rady Miasta Limanowa pani Jolanta Juszkiewicz, Radna Miasta Limanowa pani Irena Grosicka, Kierownik Wydziału Promocji Kultury, Sportu i Turystyki w Urzędzie Miasta Limanowa pani Jolanta Szyler oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Limanowej pan Wiesław Wójtowicz. Dyrektor pogratulował uczestnikom wspaniałych prac i życzył im dalszych sukcesów. Nagrody i dyplomy wręczyły Przewodnicząca  Rady Miasta Limanowa Jolanta Juszkiewicz oraz Radna Miasta Limanowa Irena Grosicka.

Prace uczniów zostały wyeksponowane na wystawie w holu szkoły celem zaprezentowania ich społeczności szkolnej i rodzicom. Oglądający mogli poczuć zimową atmosferę. Na koniec pan Dyrektor oraz pani Jolanta Juszkiewicz złożyli uczestnikom i ich opiekunom życzenia świąteczne.

Organizatorzy konkursu dziękują Burmistrzowi Miasta Limanowa panu Władysławowi Biedzie za sponsorowanie konkursu.

odatkowe podziękowania kierujemy do pań Bożeny Oleksy i Barbary Bukowiec które włączyły się w przygotowanie poczęstunku dla uczestników piekąc pyszne ciasteczka.

Zespół Nauczycieli Kształcenia Specjalnego
w Szkole Podstawowej Nr 3 w Limanowej

Tagi

GALERIA