STATYSTYCZNE PODSUMOWANIE ROKU 2019

Ilu mieszkańców nam przybyło? Ilu mężczyzn zamieszkuje Limanową, a ile kobiet? Ilu ślubów udzielono? Jakie imiona najczęściej nadawano noworodkom?
Na dzień 31 grudnia 2019 r. miasto Limanowa liczy 15.121 mieszkańców. Miasto zamieszkuje 7.400 mężczyzn i 7.721 kobiet.

Warto też przytoczyć dane o ilości zawartych w 2019 r. związków małżeńskich. W 2019 roku w Limanowej udzielono 143 śluby.

Zadowalającym faktem jest informacja, że w dalszym ciągu odnotowujemy przewagę urodzin nad zgonami. W 2019 roku na świat przyszło 182 dzieci, a zmarło 125 osób.

Najpopularniejszymi imionami nadanymi nowo narodzonym chłopcom były: Antoni, Franciszek, Karol, Michał, Mikołaj. Jeśli chodzi o dziewczynki, to świeżo upieczeni rodzice najczęściej wybierali imiona: Zofia, Julia, Wiktoria, Lena.

Urząd Stanu Cywilnego odnotował także nietypowe imiona, nadawane najrzadziej. Wśród damskich oryginalnych imion znalazły się: Larysa, Elena, Charlotte, Liliana, Eilidh, Mia. Natomiast rzadko nadawane męskie imiona w minionym roku to: Feliks, Florian, Tytus, Mieszko.

fot. Michał Kosiarski

Tagi