Ogłoszenie o naborze wniosków w programie usuwania azbestu na 2020 rok

Ogłoszenie o naborze wniosków w programie usuwania azbestu na 2020 rok.


 

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków w programie usuwania azbestu na 2020 rok

 

Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na odbiór wyrobów zawierających azbest na 2020 rok z terenu Miasta Limanowa w związku z realizacją Programu pn. „Kompleksowe usuwanie odpadów azbestowych z terenu Miasta Limanowa”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Działania 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami.

Wnioski można składać w terminie do 30 września 2020 roku, osobiście lub za pośrednictwem Kuriera na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Limanowa lub za pośrednictwem poczty.

Wnioski będą realizowane zgodnie z kolejnością ich złożenia i do wysokości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta Limanowa.

Program zapewnia pokrycie kosztów odbioru z nieruchomości osób fizycznych odpadu azbestowego, transportu i składowania na wysypisku odpadów niebezpiecznych.

Zachęcamy do skorzystania z dotacji, gdyż jest to ostatni rok realizacji Programu pn. „Kompleksowe usuwanie odpadów azbestowych z terenu Miasta Limanowa” na który posiadamy znaczne środki finansowe.

Firmą , która wygrała przetarg na odbiór tego odpadu jest Firma Remontowo-Budowlana Radosław Rokosz „RAGAR”.

 

Druki można pobrać na stronie Miasta Limanowa www.miasto.limanowa.pl.  – w zakładce samorząd  - druki do pobrania.

Niezbędne formularze są też dostępne na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Limanowa ,34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9.

 

Bliższych informacji  na temat programu można uzyskać w Urzędzie Miasta Limanowa, Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska pod nr 18 33720 54 wew.170

 

 

 

 

Limanowa, dnia , 16.03.2020r. 

 

 

Tagi