BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA ZMIENIŁA SIEDZIBĘ

W dniu 10.06.2020 br. podpisana została umowa użyczenia pomiędzy województwem Małopolskim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego, a Miastem Limanowa reperowanym przez Burmistrza Miasta Limanowa Władysława Biedę.


Zawarta umowa dotyczy nieodpłatnego użyczenia Województwu Małopolskiemu – Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Nowym Sączu – lokali w przebudowanym Limanowskim Domu Kultury i nowej siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej, na potrzeby prowadzenia fili biblioteki pedagogicznej. Obecnie biblioteka pedagogiczna znajduje się przy ulicy Witosa, a w momencie gdy zostanie uruchomiony Limanowski Dom Kultury będzie tam biblioteka miejska, a w pomieszczeniach sąsiadujących znajdować się będzie także biblioteka pedagogiczna.

Umowa użyczenia zawarta jest na okres 15 lat z możliwością przedłużenia na dalsze lata. Województwom Małopolskie będzie ponosiło koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowanie biblioteki. Nowa lokalizacja będzie korzystna dla mieszkańców miasta i powiatu limanowskiego bowiem w jednym miejscu będą
zgromadzone zbiory obu bibliotek (pedagogicznej i miejskiej).

Otwarcie bibliotek przewidywane jest na koniec lipca.

Tagi

GALERIA