ZEBRANIE OSIEDLA ŁOSOSIŃSKIEGO

Zarząd Osiedla Łososińskiego zaprasza mieszkańców na ogólne zebranie w dniu 20 lipca 2020 r. o godz. 17 00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Łososińskiej.


P o r z ą d e k   z e b r a n i a :

1. Otwarcie zebrania.
2. Podział środków finansowych będących do dyspozycji osiedla na 2020 r.
3. Sprawy bieżące.
4. Wolne wnioski.
5. Zakończenie zebrania.                          


                                                      Przewodniczący Zarządu Osiedla 
                                                            /-/ Marcin Gołuszka

Tagi