WIZYTA PANI KONSUL W LIMANOWEJ

27 lipca w Limanowej gościła Adrienne Körmendy, Konsul Generalny Republiki Węgierskiej w Krakowie. Na stanowisko Pani Konsul została powołana 14 marca 2014 r. Od tego momentu wielokrotnie gościła w naszym mieście, wspierając inicjatywy związane z rozwijaniem relacji Polsko-Węgierskich na naszym terenie.


 W Urzędzie Miasta Limanowa Adrienne K
örmendy spotkała się z Burmistrzem, który z okazji zakończenia misji dyplomatycznej w Polsce Pani Konsul, podziękował jej za wieloletnią działalność na rzecz współpracy mieszkańców Limanowej i społeczności Węgierskiej, wyraził również nadzieję, iż współpraca ta będzie nadal rozwijana i zaowocuje korzyściami po stronie Polskiej jak i Węgierskiej. W spotkaniu uczestniczyli również Leszek Woźniak Radny Miasta Limanowa oraz Pan Marek Sukiennik, Prezes Limanowskiego Stwoarzyszenia Historii Ożywionej.

Tagi

GALERIA