ZEBRANIE OSIEDLA SŁONECZNE

Zarząd Osiedla SŁONECZNE, zaprasza mieszkańców na ogólne zebranie w dniu 6 sierpnia 2020 r. o godz. 17 00 w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul.M.Konopnickiej.

P o r z ą d e k   z e b r a n i a :

1. Otwarcie zebrania.
2. Podział środków finansowych będących do dyspozycji osiedla na 2020 r.
3. Sprawy bieżące.
4. Wolne wnioski.
5. Zakończenie zebrania.                          


                                                      Przewodniczący Zarządu Osiedla 
                                                            /-/ Mieczysław Ślazyk

Tagi