REORGANIZACJA ZBIOROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY

W związku z reorganizacją zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży w miejskich placówkach oświatowych uprzejmie informujemy, że szczegółowe informacje dotyczące odpłatności za obiady dla uczniów, kadry pedagogicznej oraz pracowników tych placówek można znaleźć na stronie internetowej Limanowskiego Domu Kultury pod adresem: https://www.ldk.limanowa.pl/191/kuchnie.

Przypominamy o składaniu kart zgłoszeń na żywienie dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Limanowa.
 

Dla zainteresowanych poniżej zamieszczamy niezbędne informacje w formie plików do pobrania:

1/  regulamin funkcjonowania szkolnych kuchni

2/  karta zgłoszenia ucznia

3/  karta zgłoszenia pracownika

4/  wykaz rachunków bankowych dla poszczególnych placówej oświatowych

5/  oświadczenie - rezygnacja z posiłków

 

Tagi