KOMUNIKATY BURMISTRZA MIASTA LIMANOWA Z DNIA 24.08.2020R.

W związku z decyzją Wojewody Małopolskiego czasowo zostaje zawieszona działalność Dziennego Domu Senior-Wigor w Limanowej ul. Spacerowa 8 oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Limanowej ul. Kilińskego 11

 

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA LIMANOWA z dnia 24 sierpnia 2020 r.

W związku z Decyzją Nr 117/2020  (Poleceniem  Nr 47/2020) Wojewody Małopolskiego z dnia 21 sierpnia  2020 r. czasowo zawieszam działalność, w dniach od  dnia 24 sierpnia  2020 r. do 30 sierpnia 2020 r.  Dziennego Domu Senior-Wigor w Limanowej ul. Spacerowa 8 .

 

Z-ca Burmistrza Miasta Limanowa

                    Wacław Zoń

 

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA LIMANOWA z dnia 24.08.2020r.

W związku z Decyzją Nr 117/2020  (Poleceniem  Nr 47/2020) Wojewody Małopolskiego z dnia 21 sierpnia  2020 r. czasowo zawieszam działalność, w dniach od  dnia 24 sierpnia  2020 r. do 30 sierpnia 2020 r. Środowiskowego Domu Samopomocy w Limanowej ul. Kilińskiego 11.

 

Z-ca Burmistrza  Miasta Limanowa

 

                  Wacław Zoń

Tagi