DEZYNFEKCJA i JAWNOŚĆ

Poniżej zamieszczamy „Oficjalny wniosek/petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku art.241 KPA – Jawność i Transparentność w Gminach. Inicjatywa – dbajmy o Jawność i Transparentność w Gminach – Zmieniajmy Gminy na Lepsze – zdrowie 2" wraz z odpowiedzią Burmistrza Miasta na w/w wniosek.

  1/ WNIOSEK - INICJATYWA
 

  2/ Odpowiedz na inicjatywę

Tagi