8. MIEJSCE DLA LIMANOWEJ W RANKINGU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU JST

Miasto Limanowa znalazło się w ścisłej czołówce miast generujących najlepsze praktyki rozwojowe w Polsce, w tegorocznej edycji Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego.


Ranking Zrównoważonego Rozwoju JST, jest projektem badawczym, realizowanym od wielu lat, w ramach Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej  przygotowywany przez zespół pod kierownictwem prof. Eugeniusza Sobczaka. Powstaje w oparciu o 15 zmiennych- wskaźników, obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochrony środowiska. Ranking opracowany jest na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych) i obejmuje swym zakresem wszystkie jednostki samorządowe w Polsce, w podziale na gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie oraz miasta na prawach powiatu. Ranking JST, wykorzystywany jest do promowania najlepszych praktyk rozwojowych.  
Wraz z dyplomem Burmistrz Władysław Bieda otrzymał gratulacje i życzenia skutecznej realizacji długoterminowej wizji rozwoju miasta Limanowa, jako ważnego  centrum rozwoju w regionie małopolskim.


 

Tagi

GALERIA