ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Limanowa nr XXXI.201.20 z dnia 25 września 2020 roku w sprawie upoważnienia Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. Z o.o. w Limanowej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej , od 7 stycznia 2021 r MZGKiM Sp z o.o rozpoczyna obsługę mieszkańców w sprawach z zakresu administracji publicznej , związanych z gospodarką odpadami komunalnymi , które do tej pory były realizowana przez Urząd Miasta Limanowa .


Tagi