FOLDER "40 LAT RAZEM"

W ramach projektu "40 lat razem" realizowanego przez Limanowski Dom Kultury i współfinansowego przez Unię Europejską, opracowano wspólne wydawnictwo miast: Limanowa-Dolny Kubin, które zawiera informacje o miastach. o ich historii, kulturze, turystyce i o tym co warto zobaczyć. Folder opisuje również wspólnie realizowane projekty, a także historię 40-letniej wspólpracy obydwu miast. Uzupełnieniem albumu są piękne fotografie.

Wydawca: Limanowski Dom Kultury
Tekst: Jolanta Bugajska
Tłumaczenie: Vlasta Juchniewiczova
Opracowanie: Stanisław Ociepka
Fotografie:
Archiwum Urzędu Miasta Limanowa i Dolny Kubin
Dariusz Ociepka, Zbigniew Dutka, Franciszek Natanek, Jakub Toporkiewicz, Bogdan Skrzekut, Zbigniew Sulkowski
Nakład: 1000 egzemplarzy
Druk: Drukarnia "GOLDRUK" Nowy Sącz


Folder bezpłatnie można odebrać w recepcji Hotelu "Siwy Brzeg"
 

        

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu ,,Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013


 

 

 

Tagi