PRZYJACIELE ZE SŁOWACJI - ODZNACZENI MEDALAMI

Na sesji w dniu 28 maja br. Przewodniczący Rady Miasta Ryszard Kulma wręczył odznaczenia miejskie przyznane przez Radę Miasta Limanowa przyjacielom ze Słowacji - zasłużonym dla wspólpracy partnerskiej miast Limanowa-Dolny Kubin.

ODZNACZENI:

Tytułem i medalem "Za Zasługi dla Miasta Limanowa"
Ing. Ludovit Behula

/Uchwała Nr XLV/320 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 kwietnia 2010r./

 

Tytułem i medalem "Przyjaciel Miasta Limanowa"
Ing. Jozef Gruchalak

/Uchwała Nr XLV/321 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 kwietnia 2010r./

 

 

Tagi