TRANSGRANICZNY DIALOG KULTUROWY W OBIEKTYWIE – PROMOCJA FOTOALBUMU

Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej zaprasza na spotkanie promocyjne fotoalbumu, będącego efektem polsko – słowackiego fotokonkursu p.n. TRANSGRANICZNY DIALOG KULTUROWY W OBIEKTYWIE.
Promocja fotoalbumu (egzemplarz bezpłatny) odbędzie się 10.09.2010r. o godzinie 17.00 w limanowskiej Miejskiej Bibliotece Publicznej (ul. M.B.Bolesnej 13, I piętro). Wstęp wolny.

Publikacja wydana w ramach realizacji polsko-słowackiego projektu p.n. TRANSGRANICZNY DIALOG KULTUROWY.
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej
Słowacki partner: Oravská Knižnica A. Habovštiaka w Dolnym Kubinie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.

Ten nasz polsko-słowacki konkurs fotograficzny naocznie, poprzez wystawy pokonkursowe po obydwu stronach granic, oraz namacalnie – dzięki temu fotoalbumowi - uzmysłowił nam, jak unikalne walory turystyczne i krajoznawcze znajdują się po obu stronach nieistniejącej już granicy. Obrazy Podhala, Spiszu, Orawy, Gorców i Pienin - ludzi tu mieszkających, zwyczajów, architektury, panoramy czy osobliwości - ukazały, że jest to wyjątkowy teren, który warto promować w rodzinie narodów europejskich. Fotokonkurs i fotoalbum to element naszego projektu kulturalnego, realizowanego w ramach 40-lecia współpracy miast Limanowa i Dolny Kubin ze środków europejskich. 10 września promujemy ten bezpłatny fotoalbum – bodaj pierwszy w historii kontaktów i działań obydwu miast – u nas w Limanowej, wśród naszej społeczności. Dziesięć dni później organizujemy tożsame spotkanie w Dolnym Kubinie. Gwarantuję, że wydawnictwo zawiera naprawdę piękne fotografie. Gorąco zapraszam wszystkich na jego limanowską promocję – zaprasza organizator.
 

Tagi