URZĄD MIASTA

 

 

Urząd Miasta jest jednostką budżetową i organizacyjną Miasta, przy pomocy, której Burmistrz wykonuje zadania z zakresu administracji publicznej, wynikające z zadań własnych Miasta, zadań zleconych z mocy ustaw lub przejętych przez Miasto w wyniku porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej.

 

Tak najogólniej i bardzo oficjalnie można określić zadania Urzędu, jednak przede wszystkim ma on być – i do tego dążą wszyscy pracujący tu urzędnicy - miejscem przyjaznym i otwartym dla wszystkich mieszkańców Limanowej.

 

 

URZĄD MIASTA LIMANOWA

 

34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9
tel. 0048 18 337-20-54
fax. 0048 18 337-10-41

NIP: 737-10-04-591

e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl
http://www.miasto.limanowa.pl


Godziny pracy Urzędu Miasta Limanowa:
poniedziałek: 7.30 - 17.00
wtorek: 7.30 - 15.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.00