Kalendarium historyczne

 

KALENDARIUM HISTORYCZNE MIASTA

1498  
pierwsza wzmianka o Limanowej – zapiska w księgach sądu ziemskiego w Czechowie stwierdzająca, iż właścicielami wsi „ Ilmanowa” są bracia: Piotr i Stanisław Słupscy.
 
1520       
wieś Ilmanowa kupuje stolnik krakowski Achacy Jordan i ustanawia ośrodek administracyjno – sądowniczy.
 
1527      
wybudowanie drewnianego kościoła i erygowanie parafii.
 
1565       
król Zygmunt August wydaje synowi Achacego Jordana Stanisławowi przywilej Limanowa lokacyjny zezwalający na podniesienie wsi do rangi miasta, przy zachowaniu wymogów prawa magdeburskiego.
 
1596      
datuje się istnienie szkółki parafialnej, którą później reformuje bakałarz Akademii Krakowskiej – pochodzący z Ilmanowej – Stanisław Mytko Ilmanowita.
 
1603       
w związku z szybkim rozwojem miasta król Zygmunt III Waza specjalnym przywilejem potwierdza po raz drugi prawa miejskie
 
1640       
król władysław IV nadaje następny przywilej miastu i możliwość organizowania 3 jarmarków w roku i targów cotygodniowych
 
1655-1960
potop szwedzki początkuje upadek gospodarczy miasta

 

1768
ustanowienie powiatu samorządowego

 
1769    
 
wielki pożar obraca w ruinę miasto pochłaniając drewniane obwarowania, budynki mieszkalne, szkołę, ratusz, kościół
 
1798      
odbudowa miasta, cesarz austriacki Franciszek Leopold potwierdza prawa miejskie i wyraża zgodę na organizację 18 jarmarków w roku
 
1856       
datuje się utworzenie siedziby władz powiatu sądowego
wiek XX – ożywienie gospodarcze, Limanowa staje się znaną miejscowością noclegową
 
1885       
wybudowanie linii kolejowej Chabówka – Nowy Sącz
 
1907-1909  
wzniesienie wielkiej rafinerii nafty w Sowlinach
 
8-12 grudnia 1914      
Bitwa pod Limanową, okolice Limanowej są terenami krwawych bojów toczonych pomiędzy wojskami austro – węgierskimi i rosyjskimi, zakończonymi przełamaniem frontu w boju o ufortyfikowanie wzgórz Jabłoniec. W walkach tych uczestniczą również Legiony Piłsudskiego, co jest uwiecznione wzniesieniem trzech pomników: Cmentarz parafialny w Limanowej – kwatera wojskowa, Pomnik Legionistów obok budynku „ SOJUSZ” i w Łososinie Górnej obok kościoła
 
1910-1918
budowa kościoła parafialnego dla uczczenia 100 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 
1941-1942  
eksterminacja ludności żydowskiej
 
1939-1945
Limanowa jest ważnym punktem tajnego nauczania i bazą oddziałów partyzanckich – głównie I Pułku Strzelców Podhalańskich AK
lata powojenne – następuje szybki rozwój miasta – budowa osiedli blokowych, dzielnic, domków prywatnych, obiektów handlowych, szkół, Domu Kultury, kina
 
1970-1972
gruntowna przebudowa rynku limanowskiego
 
1972       
Limanowa zostaje Krajowym Mistrzem Gospodarności
 
1975       
nowy podział administracyjny kraju, Limanowa przestaje być miastem powiatowym, staje się miastem i gminą
 
1977       
w telewizyjnym teleturnieju „ Bank 440” Limanowa zdobywa główne trofeum – Laur Telewidzów
 
1991       
sanktuaryjny kościół parafialny pod wezwaniem Matki Boskiej bolesnej podniesiony zostaje do rangi Bazyliki Mniejszej
Rozdział organów samorządowych miasta i gminy. Utworzenie Urzędu Miasta.
Zmiany ustrojowe owocują wzmożoną aktywnością mieszkańców co widać po ulicach, nowych sklepach, zakładach pracy.
 
1999       
reforma administracyjna kraju, tak jak przed laty Limanowa staje się miastem powiatowym
Ojciec Święty Jan Paweł II w drodze pielgrzymiej do Starego Sącza na kanonizację Św.Kingi zatrzymał się w Limanowej i pobłogosławił Limanowską Ziemię
 
2000      
na szczycie Miejskiej Góry staje monumentalny 30-metrowy Krzyż upamiętniający przejście naszego pokolenia w XXI wiek
 
2003      
umieszczenie w centrum miasta kamienia-pomnika i tablicy upamiętniającej Szlak Papieski w Beskidzie Wyspowym w jubileuszowym roku 25-lecia Pontyfikatu Jana Pawła II

 

2014
Limanowa obchodziła rocznicę 100-lecie Bitwy pod Limanową

    

2015  
Limanowa świętował 450-lecie nadania praw miejskich miastu przez króla Zygmunta Augusta