GOSPODARKA

 

 
Autor wydanej przed stu laty monografii Limanowej upatrywał szans na rozwój miasteczka głównie w zwiększeniu ilości jarmarków. Przypomnienie tego osobliwego sądu uświadamia, jak wiele niespodzianek i niewiadomych kryje myślenie o przyszłości. W realnej do przewidzenia perspektywie czasu jest ono jednak konieczne. Jaka więc będzie przyszłość Limanowej?
  
         
 
 
Ku przyszłości
 
Na pewno nie staną tu wielkie zakłady przemysłowe i nie pobiegną tędy strategiczne szlaki. W dokumencie określającym strategię rozwoju miasta, tak - najkrócej - określono jego przyszłość: „Limanowa - wielofunkcyjne centrum regionalne (gospodarcze, handlowe, turystyczne, edukacyjne, kulturalne), wykorzystujące walory krajobrazowe oraz lokalną przedsiębiorczość. Limanowa - bezpieczna, otwarta i przyjazna dla człowieka”.

Biorąc więc pod uwagę prognozowane kierunki rozwoju Limanowej w poszczególnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego przewiduje się przede wszystkim umocnienie i rozwój dotychczasowych funkcji miasta w powiecie limanowskim, województwie małopolskim i w kraju. Jak to przełożyć na język konkretnych marzeń mieszkańców i zamierzeń władz samorządowych? Jakie zmiany zajść powinny, by Limanowa była miejscem wygodnym do życia, dobrze służącym mieszkańcom okolicznych wsi i przyciągającym gości?
  
Zapewne do podstawowych zadań decydujących o kierunkach rozwoju zaliczyć należy: pełnienie funkcji ośrodka powiatowego w zakresie administracji, ochrony zdrowia i edukacji, doskonalenie szeroko pojętych usług przeznaczonych dla mieszkańców miasta i otaczającego go regionu rolniczo-turystycznego, rozwój drobnej wytwórczości oraz przetwórstwa, a także wykorzystanie położenia i walorów krajobrazowych. Limanowa wciąż postrzegana jest jako stolica regionu o niewykorzystanych w pełni możliwościach turystycznych. Dlatego też jednym z ważniejszych kierunków działania będzie rozwijanie przedsięwzięć promocyjnych oraz wszelkich usług, które pozwalają wygodnie i atrakcyjnie spędzić czas turystom i wczasowiczom.

By zapewnić spokój mieszkańcom i gościom nie obejdzie się w przyszłości bez budowy drogowej obwodnicy miasta. Specjaliści sporządzili już nawet jej projekt. Byłaby to droga atrakcyjna pod względem widokowym, biegnąca na jednym z odcinków po niemal alpejskim wiadukcie o siedemdziesięciometrowej wysokości. Koszty jej budowy, ze względu na górski teren, są jednak bardzo wysokie, a w związku z tym termin realizacji wydaje się być dość odległy.

Do przedsięwzięć inwestycyjnych podnoszących walory turystyczne miasta należy też planowana od wielu lat budowa zbiornika retencyjnego w Młynnem. Zbiornik ten, obrzeżami swymi stykający się z administracyjnymi granicami Limanowej, nie tylko przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa w przypadku powodzi i będzie stanowił rezerwuar wody dla celów komunalnych - urozmaici także górski krajobraz oraz stworzy warunki do uprawiania sportów wodnych, korzystania z plaż i kąpielisk. Planuje się, że zapora zamykająca dolinę Łososiny będzie miała 17 metrów wysokości i 178 metrów długości, a powstałe dzięki niej sztuczne jezioro - 135 hektarów powierzchni.

Realizacja tych znaczących dla przyszłości miasta inwestycji tylko w pewnym stopniu uzależniona jest od władz samorządowych oraz aktywności mieszkańców. Ważne jest więc także działanie w innej dziedzinie: rozbudzanie aktywności wielu miejscowych firm oraz promowanie pomysłów i przedsięwzięć prywatnych, które - służąc turyście - sprzyjać będą rozwojowi miasta i jego okolic. Doskonalenie każdej dziedziny miejskiego życia - to najprostszy drogowskaz ku przyszłości.


Limanowa dziś

 

Z racji położenia, uwarunkowań naturalnych i historycznych Limanowej przychodzi pełnić rozmaite role. Miasto jest równocześnie stolicą powiatu, centrum atrakcyjnego turystycznie regionu oraz zapleczem handlowo-usługowym dla mieszkańców oklicznych wsi. Tędy też przebiega dość ważny szlak komunikacyjny. Bywa, że funkcje te niełatwo pogodzić.

Współczesne oblicze Limanowej ukształtowało się głównie w drugiej połowie XX wieku, kiedy to zaniedbane miasteczko, pełne śladów dziewiętnastowiecznej galicyjskiej biedy, zaczęło dynamicznie przekształcać się w niewielki, ale nowoczesny ośrodek miejski. Wtedy to powstała większość obiektów i instytucji umożliwiających pełnienie funkcji zaspokajających aspiracje i oczekiwania mieszkańców.

Zbudowano osiedla mieszkaniowe, większość szkół ponadpodstawowych, przedszkole i żłobek, szpital powiatowy wraz ze stacją pogotowia ratunkowego, dworce: kolejowy i autobusowy, nowoczesny urząd pocztowy, dom kultury, hotele i restauracje, budynek sądu, siedzibę straży pożarnej, placówki handlowe, wiele zakładów pracy. Unowocześniono miejską instalację wodociągową i kanalizacyjną oraz układ komunikacyjny, doprowadzono do miasta gaz, przebudowano rynek nadając mu obecny kształt. Powstał park i urządzenia rekreacyjne. Stworzono bazę mterialną umożliwiającą działanie licznych instytucji, organizacji i stowarzyszeń. Nic więc dziwnego, że w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, Limanowa stała się krajowym laureatem konkursu "Mistrz Gospodarności".

Przemiany ustrojowe stworzyły nowe warunki ekonomiczne, do których mieszkańcom miasta i regionu nie zawsze było się łatwo przystosować. Z jednej strony upadało wiele tradycyjnych zakładów pracy, zmniejszały się środki na inwestycje i wzrastało bezrobocie, z drugiej strony powstawały nowe, dynamicznie rozwijające się firmy prywatne, unowocześniały się i rozwijały placówki handlowe, rozszerzał się asortyment usług i poprawił się ich poziom.  
 
 
Mimo wielu kłopotów i niedostatków miasto wciąż zmienia się na korzyść. W ostatnich latach uporządkowano wiele zakątków w centrum, wyremontowano kompleks budynków dawnego browaru, tworząc nowoczesne centrum administracyjne.   
  

   
Bez przesady można powiedzieć iż w całej Polsce znane są nazwy mających tu swe siedziby firm takich jak: "Goldrop" (chemia gospodarcza), "Koral" (lody), "Wolimex" (budownictwo), "Emiter" (osprzęt elektryczny), "Lima-Therm" (aparatura pomiarowa) i wiele innych.    

Dziś Limanowa jest piętnastotysięcznym miasteczkiem zajmującym powierzchnię 19 km2. Tu mieści się centrum administracyjne powiatu. Na jego terenie o powierzchni 952 km2 znalazło swe miejsce do życia 116 tysiecy mieszkańców. Powiat jest bardzo zróżnicowany pod względem krajobrazowym, gospodarczym, etnograficznym i kulturowym. Rozmaitość ta jest niewątpliwie bogactwem tej ziemi.