Wathlingen (Niemcy)

 

WATHLINGEN


Niemcy

  

 
 


W 1996 roku niewidzialna nić połączyła dwa miasta Limanowa i Wathlingen. Wtedy wydawało się, że w każdej chwili coś lub ktoś może ją zerwać. Pamięć przeszłości oraz fakt, że my Polacy uczyliśmy się dopiero demokracji, budziły wiele wątpliwości. Na szczęście wśród nas byli entuzjaści, których to nie zniechęcało, a wręcz przeciwnie - mobilizowało do działań. To w nich pojawiła się siła, która przyciągała innych, szczególnie młodych ludzi w obu miastach. To oni zaczęli myśleć o wspólnej przyszłości i wyznaczali do niej drogę. Konsekwentnie tę nić rozwijali, by coraz silniej łączyła nasze miasta. Szukali sposobów i okazji, by więzi umacniać. Stali się inicjatorami przyjacielskich stosunków między różnymi grupami, wnieśli ożywienie w życie towarzyskie, kulturalne, sportowe i oświatowe obu partnerów. To ci ludzie, w obu miastach, trzymali w dłoniach łączącą nić. Także wtedy, gdy razem wkraczaliśmy w XXI wiek, oraz wtedy, gdy razem spotkaliśmy się w Zjednoczonej Europie. Mijały lata, a my szybko uczyliśmy się wzajemnego poszanowania i zrozumienia. Zaczęliśmy korzystać i wymieniać się doświadczeniem i osiągnięciami. Dziś można powiedzieć, że ta nić w dłoniach bezinteresownych ludzi przeobraziła się w trwały węzeł, który jest dowodem na to, że z partnerstwa powstała przyjaźń nie tylko między Limanową, a Wathlingen, ale przede wszystkim między mieszkańcami obu miast.

Współpraca między miastem Limanowa a Gminą Wathlingen oficjalnie rozpoczęła się 24 września 1997r., kiedy to podpisano pierwsze Ramowe Porozumienie, które mówiło, że obie strony Porozumienia popierają i rozwijają współpracę we wszystkich dziedzinach życia miasta, w szczególności zaś w zakresie gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, kultury i opieki nad jej zabytkami, kontaktów oraz wymiany doświadczeń między odpowiednimi organizacjami, instytucjami i przedsiębiorstwami, jak również w dziedzinie oświaty, sztuki, działalności Kościołów, sportu i turystyki, spotkań i kontaktów między mieszkańcami ze szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia.

Jeszcze przed podpisaniem porozumienia współpraca z Wathlingen przebiegała mnie oficjalnie. Rozpoczęło tam swoją działalność Towarzystwo Przyjaciół Limanowej, które skupia ludzi, którzy czynnie angażują się we współpracę z naszym miastem, m.in. organizując pobyt i przyjmując w swoich domach mieszkańców naszego miasta. Miała już miejsce wymiana chórów, zespołów i orkiestr, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
 
Pierwsze Ramowe Porozumienie pomiędzy miastem Limanowa a gminą Wathlingen zostało podpisane w dniu 24 września 1997 r. w Wathlingen, drugie Ramowe Porozumienie podpisano w Limanowej w dniu 16 kwietnia 1998 r.
 
ZAKRES WSPÓŁPRACY:
Obie strony Ramowego Porozumienia popierają i rozwijają współpracę we wszystkich dziedzinach życia miasta, w szczególności zaś w zakresie gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, kultury i opieki nad jej zabytkami, kontaktów oraz wymiany doświadczeń między odpowiednimi organizacjami, instytucjami i przedsiębiorstwami, jak również w dziedzinie oświaty, sztuki, działalności Kościołów, sportu i turystyki, spotkań i kontaktów między mieszkańcami ze szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia. Miała już miejsce wymiana chórów, zespołów i orkiestr, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Współpraca pomiędzy Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z Limanowej i Wathlingen zaowocowała przekazaniem w 1999 r. przez władze Gminy Wathlingen samochodu strażackiego dla OSP Limanowa. Partnerzy z Niemiec wsparli również budowę Krzyża na Miejskiej Górze. 

22 czerwca 2000r. w Celle podpisano porozumienie pomiędzy miastem Limanowa i gminą Wathlingen o założeniu Międzynarodowego Partnerstwa w zakresie oczyszczania ścieków.
 
3 maja 2003r. w Limanowej podpisane zostało kolejne Ramowe Porozumienie pomiędzy miastem Limanowa w gmina Wathlingen.
 
 
 

SAMTGEMEINDE WATHLINGEN
Niemcy
Am Schmiedeberg 1
29339 Wathlingen
Tel.: 05144/491-0
Fax: 05144/491-27

e-mail: info@wathlingen.de
http://www.wathlingen.de/

Burmistrz: Wolfgang Grube